Europees aanbesteden

Toegevoegd op | Door COPPA CBP

Provincies, gemeenten, onderwijsinstellingen en veel andere instanties die het voorzien in behoeften van algemeen belang als hoofddoel hebben, zijn verplicht tot aanbesteden. Dat betekent dat deze instanties verplicht zijn om een procedure te volgen waarbij potentiële leveranciers zich kunnen inschrijven.

Bij bepaalde opdrachten is een instantie zelfs verplicht tot Europees aanbesteden. Er zijn verschillende aanbestedingsprocedures die gevolgd kunnen worden. In deze blog vertellen we je meer over Europees aanbesteden, wat de Europese drempelbedragen zijn en welke aanbestedingsprocedures er zijn.

Wanneer ben ik verplicht tot Europees aanbesteden?

Wanneer de geschatte waarde van de opdracht hoger is dan de Europese drempelwaarden die zijn vastgesteld, ben je verplicht tot Europees aanbesteden.

Deze drempelwaarden worden voor een periode van twee jaar vastgesteld en verschillen per soort opdracht en sector. In de periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019 bedragen de drempelbedragen:

Centrale overheden:

 • Werken: €5.350.000,-

 • Leveringen & diensten: €139.000,-

 • Prijsvragen: €139.000,-

 • Overheidsopdrachten voor sociale & andere specifieke diensten: €750.000,-

Decentrale overheden:

 • Werken: €5.350.000,-

 • Leveringen & diensten: €214.000,-

 • Prijsvragen: €214.000,-

 • Overheidsopdrachten voor sociale & andere specifieke diensten: €750.000,-

Speciale sectorbedrijven:

 • Werken: €5.350.00,-

 • Leveringen & diensten: €428.000,-

 • Opdrachten voor sociale & andere specifieke diensten: €1.000.000,-

Defensie:

 • Werken: €5.350.000,-

 • Leveringen & diensten: €428.000,-

Europese standaardprocedures bij aanbesteden

Overschrijdt de geschatte waarde van de opdracht één van de bovengenoemde drempelbedragen? Dan ben je verplicht tot Europees aanbesteden en heb je daarbij in eerste instantie de keuze uit twee standaardprocedures:

Openbare procedure

De openbare procedure bij Europees aanbesteden begint met het aankondigen van de opdracht in het EU-publicatieblad via TenderNed. Deze procedure kent één ronde, waarin alle aanbieders zich direct in kunnen schrijven met een offerte. Alle inschrijvers moeten voldoen aan gestelde geschiktheidseisen en worden tegelijkertijd beoordeeld. In deze procedure mogen er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn op inschrijvers.

De opdracht wordt uiteindelijk gegund aan één van de inschrijvers op basis van één van onderstaande criteria:

 • De beste prijs-kwaliteitsverhouding

 • De laagste prijs

 • Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit

Kies je niet voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding, maar één van de andere twee criteria? Dan ben je verplicht om deze keuze te verantwoorden in de aanbestedingsstukken, omdat er zo ruimte is om meer belangen dan de prijs mee te wegen en er zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd.  

Niet-openbare procedure

De niet-openbare procedure start hetzelfde als de openbare procedure: je plaatst de opdracht in het EU-publicatieblad via TenderNed zodat gegadigden zich kunnen opgeven voor de opdracht. Daarbij communiceer je de door jou opgestelde selectiecriteria voor leveranciers om te voldoen aan deze opdracht.

Het grootste verschil ten opzichte van de openbare procedure, is dat gegadigden zich bij de niet-openbare procedure niet direct met een offerte inschrijven en dat er twee rondes zijn.

In ronde één selecteer je uit alle aanmeldingen de meest geschikte gegadigden op basis van de selectiecriteria, geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden. Na ronde één worden er ongeveer vijf leveranciers geselecteerd.

In de tweede ronde mogen deze geselecteerde leveranciers zich inschrijven met een offerte. Net als bij de openbare procedure, wordt de opdracht weer gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, de laagste prijs of de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Wordt er niet gekozen voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding? Dan ben je ook bij de niet-openbare procedure verplicht om je keuze te motiveren in de aanbestedingsstukken.

Specifieke procedures bij Europees aanbesteden

De openbare en niet-openbare procedure zijn in principe de standaardprocedures die gelden bij Europees aanbesteden. Toch heb je in een aantal specifieke gevallen de mogelijkheid om te kiezen voor een niet-standaard procedure, zolang je het belang hiervan kunt aantonen.

Deze specifieke procedures en voorwaarden behandelen we de komende maanden in onze blogs.

Aanbesteden onder de Europese drempelwaarden

Is de geschatte waarde van de opdracht die je wilt aanbesteden lager dan de Europese drempelwaarden? Dan ben je niet verplicht tot Europees aanbesteden of het volgen van één van bovenstaande procedures.

Bij opdrachten lager dan de Europese drempelwaarden, maak je de keuze uit de Nationale procedures die gelden bij nationaal aanbesteden. Ook daarover kun je binnenkort meer lezen in onze blog.

Advies nodig over Europees aanbesteden? Coppa heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het adviseren van organisaties over (Europees) aanbesteden. Bekijk onze diensten en neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op