/
/
/
Profession­alisering inkoop­functie zorginstelling VGZ

Profession­alisering inkoop­functie zorginstelling VGZ

Een zorginstelling in het midden van het land wil de inkoop­functie anders gaan organiseren (professionaliseren) omdat decentraal veel werd ingekocht zonder inkoop te betrekken. Vervolgens wordt een afdeling inkoop opgezet die qua capaciteit het besturingsmodel ondersteunt en inkoopsamenwerking aangaat met andere zorginstellingen. MVI gaat een nadrukkelijke rol spelen bij het afsluiten van contracten met leveranciers.

Gewenste inkoopbesturingsmodel

Coppa deed onderzoek naar het gewenste inkoopbesturingsmodel binnen de zorginstelling. Hieruit kwam naar voren dat een centraal geleid model de voorkeur heeft boven het besturingsmodel waarin decentraal overeenkomsten worden afgesloten met leveranciers. Kenmerk van het centraal geleide model is dat de gebruikers worden betrokken, maar dat de regie bij inkoop ligt. Op deze wijze wordt geborgd dat synergievoordelen worden behaald en dat op een professionele manier overeenkomsten met leveranciers worden afgesloten.

Aanbevelingen op alle niveaus

We hebben een berekening gemaakt van het aantal fte dat nodig is om binnen het voorkeursmodel aan de gewenste kwaliteit te voldoen van de interne klanten. Dit is gedaan voor zowel strategische-, tactische- en operationele inkoop. We adviseerden daarna of dit zelfstandig, in samenwerking met andere zorginstellingen te realiseren is of dat inkoop beter kan worden uitbesteed. Er is eveneens een aanbeveling gedaan binnen welke inkoopsamenwerkingsverbanden de zorginstelling het beste kan gaan participeren.

Voor verdere professionalisering is de aanbeveling om dat te doen aan de hand van het MSU+ model. Met deze methode kun je eenvoudig benchmarken met andere organisaties en snel van elkaar leren, vooral ook op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Meer

3

Inkoopadvies

Interim inkoopadviseur OWO-gemeenten

Optimalisatie Centrale Sterilisatie Afdeling voor AMC

Inkoopadvies en aanbestedingen gemeente Pekela en Veendam

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.