/
/
/
Contract­management specialistische jeugdhulp Gemeente Rheden

Contract­management specialistische jeugdhulp Gemeente Rheden

De specialistische jeugdhulp is ingekocht middels een lumpsumfinanciering. Aanbieders ontvangen jaarlijks een lumpsumbudget dat is gekoppeld aan een cliëntaantal; de lumpsumafspraak. Einde eerste jaar bleek dat de afspraak niet altijd werd nageleefd. Coppa ontwikkelde een vereveningsmethodiek om jaarlijks te kunnen afrekenen op basis van realisatie en resultaat.

Aanleiding

De overeenkomst maatwerk specialistische jeugdhulp is ingegaan op 1 januari 2021. In januari 2022 is geconstateerd dat geen duidelijke afspraken waren gemaakt over de verevening voor de lumpsumuitnutting. Dit leidde tot veel onzekerheid en wantrouwen. Zo bleken in een aantal gevallen aanzienlijk minder of meer cliënten behandeld te zijn en/of was de gemiddelde ureninzet (intensiteit) juist meer of minder dan aanvankelijk verwacht. Met discussie over het budget als gevolg. Samen met het contractmanagementteam en de aanbieders is een project gestart om een vereveningsmethodiek op te stellen. Marlou Snijders van Coppa was de projecteider.

Partnerschap

Het uitgangspunt van de methodiek betreft de onderliggende visie met daarbij als belangrijkste pijler het partnerschap ‘gelijke lusten en gelijke lasten’. In de visie staat omschreven dat aanbieders vanuit eigen expertise kunnen bepalen wat noodzakelijk is en daarbij af te schalen waar mogelijk. We zijn erin geslaagd om de vereveningsmethodiek dusdanig in te richten dat deze aansluit bij het partnerschap en stimulans biedt om af te schalen.

Helder resultaat

De vereveningsmethodiek heeft geleid tot een verbeterde samenwerking tussen de gemeente Rheden en partners. Er zijn geen onduidelijkheden meer over de onderliggende financiering. Hierdoor kunnen we steeds meer de inhoud in en blijven we monitoren op totaalniveau, zodat zowel aanbieder als gemeente niet voor verrassingen komen te staan.

Talentvolle projectleider

Wendy Sparling, contractmanager gemeente Rheden: Marlou is een zeldzaam talentvolle projectleider gebleken. Zij zag zich gesteld voor onverwachte ontwikkelingen binnen de lumpsumopdracht met navenante spanningen onder de betrokken jeugdaanbieders. Dankzij haar ervaring, vermogen om te luisteren naar de ander en de obstakels om te leiden naar oplossingen, heeft zij rust in het Jeugdwetlandschap binnen onze gemeente gebracht. Vanuit die rust kan verder gewerkt worden aan een inhoudelijke ontwikkeling.

Op de foto: Marlou Snijders van Coppa met Wendy Sparling (contractmanager) van gemeente Rheden.
Fotografie: Rylana van der Marel

Meer

4

Contractmanagement

Kwartiermaker contract­management bij gemeente Meppel

Implementatie contract­management voor Zonnehuisgroep Amstelland

Projectleiding budgetplafonds gemeente Zutphen

Professionaliseren contract­management gemeente Zutphen

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.