/
/
/
Projectleiding budgetplafonds gemeente Zutphen

Projectleiding budgetplafonds gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen had meerdere maatregelen getroffen om meer grip en zicht op de uitgaven in het sociaal domein te krijgen. Een van de instrumenten die werden ingezet was het instrument budgetplafonds. De invoering hiervan is een complex geheel. Gemeente Zutphen heeft Coppa gevraagd de rol van projectleider budgetplafonds in te vullen.

Onze aanpak

We zijn gestart met het definiëren van ieders rol en taak binnen de projectgroep en het opstellen van een projectplan dat door de stuurgroep is goedgekeurd. Aan de hand van een actielijst zijn we stapsgewijs bezig gegaan met de implementatie van de budgetplafonds. Daarbij hebben we constant aandacht gehad voor de mens- en cultuurkant. Denk aan een goede band opbouwen met de projectgroepleden, wekelijkse projectgroepoverleggen, een goede bereikbaarheid en check-in-momenten.

Meenemen stakeholders

We hebben de uitvoerende teams, de toegang Jeugd en Wmo, meegenomen in de herontwikkeling van de processen met presentaties en bijeenkomsten en hen voorzien van concrete werkinstructies en formats. De stuurgroep ontving tweewekelijks een terugkoppeling over de voortgang en met de bestuurders bespraken we onze tussentijdse verantwoordingsrapportages.  

Tevreden opdrachtgever

De opdracht is naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Door daadkrachtig sturen op de voortgang en met continue aandacht voor draagvlak en de menskant en tussentijdse afstemming met stakeholders, hebben we met de projectgroep een impopulair instrument in korte tijd kunnen implementeren. Het projectplan is uitgevoerd, de processen zijn ingericht, instructies en formats zijn opgesteld en geïmplementeerd.

Meer

4

Contractmanagement

Kwartiermaker contract­management bij gemeente Meppel

Contract­management specialistische jeugdhulp Gemeente Rheden

Implementatie contract­management voor Zonnehuisgroep Amstelland

Professionaliseren contract­management gemeente Zutphen

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.