Inkijkexemplaar boek ‘Inkoop in de zorg in Nederland’

De gezondheidszorg is een sector die veel impact heeft op onze maatschappij. Aan Inkopers voor de zorg de belangrijke taak om invloed uit te oefenen op de hoogte van de zorguitgaven en de effecten ervan. Het boek ‘Inkoop in de zorg in Nederland’ biedt inzicht in de status van inkoop in het huidige zorglandschap.

Onderzoek binnen cure en care

Aan de hand van onderzoek binnen zowel cure als care is gekeken naar verschillende onderwerpen en de mate van integratie van deze onderwerpen binnen de inkoop bij zorgorganisaties. Het geeft niet alleen zicht op de systemen en methodieken die momenteel worden gebruikt, maar biedt ook adviezen en suggesties voor de inrichting van inkoop binnen zorgorganisaties.

Van begin tot eind

We behandelen alle onderwerpen die belangrijk zijn binnen inkoop in de Nederlandse zorg. Hoe krijgt bijvoorbeeld duurzaamheid een plek binnen zorgorganisaties? Kopen organisaties in via Value Based Procurement? Hoe kan data op een juiste manier worden gebruikt? Welke inkoopsystemen gebruiken zorgorganisatie? We zijn enorm trots dat het is gelukt een goed beeld te schetsen van de uitdagingen die inkoopmanagers van zorginstellingen tegenwoordig trotseren. Daarnaast biedt het boek mogelijkheden tot benchmarken.

De auteurs

Het boek is geschreven door onze business consultants van Inkoopadvies. Thijmen van der Maten, Lotte Vredegoor, Jeroen Meijer, Lara Habold, Willem Hoek, Barbara Tip, Jaco Appel, Ellen ten Kate en Marnix Griffioen zijn werkzaam (geweest) bij Coppa en adviseren organisaties over hun inkoopbeleid, -strategie, -organisatie en -processen. Met als doel efficiënter, slimmer, duurzamer én goedkoper inkopen en beter samenwerken.

Interesse

Ben je geïnteresseerd in het boek? Bekijk hier vast het inkijkexemplaar of neem contact op met één van de auteurs.

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.