/
/
/
Verduurzaming menu Provincie Gelderland

Verduurzaming menu Provincie Gelderland

Provincie Gelderland was op zoek naar één of meerdere partijen die middels een structurele, effectieve en efficiënte aanpak een slag konden maken in het verduurzamen van het voedselaanbod en het menu van de provincie Gelderland. Kirsten heeft als inkoopadviseur van Coppa deze aanbesteding begeleid.

Focus op plantaardig

We hebben bij de aanbesteding de focus gelegd op de omslag naar de consumptie van meer plantaardig voedsel en het terugdringen van voedselverspilling. Hiermee kunnen de grootste stappen gezet worden in minder C02 uitstoot. Het gaat er om dat in Gelderland minder vlees en meer plantaardig voedsel wordt gegeten en dat minder voedsel wordt verspild.

Concurrentiegerichte dialoog

Op basis van gesprekken met de projectgroep kwamen we tot de conclusie dat een traditionele aanbestedingsprocedure minder passend zou zijn. De provincie wilde een open uitvraag met ruimte voor verschillende aanpakken en de mogelijkheid met de markt in gesprek te gaan. We hebben gekozen een concurrentiegerichte dialoog te doorlopen om zo met de inschrijver in dialoog te gaan over hun ideeën en aanpakken.

Differentiatie in de voedselketen

Uit de gesprekken met de projectgroep kwam ook duidelijk naar voren dat elk kanaal een andere focus qua doelgroep, doelstelling en daarmee mogelijke impact heeft. Daarom is de aanbesteding opgedeeld in vier percelen, te weten horeca, catering in de zorg, overige catering en retail. Binnen elk perceel is beoogd één opdrachtnemer te contracteren.

Informatiebijeenkomst en aanbesteding

Door de inkoopadviseur is een informatiebijeenkomst georganiseerd om uitleg te geven en om (kleine) partijen aan elkaar te verbinden. Voor de provincie ging de opdracht om het maken van impact en samen bereik je meer dan alleen. Na publicatie zijn in de eerste selectieronde drie aanmeldingen per perceel voor de inschrijvingsfase geselecteerd. Deze startte met de dialoogronde waarvan de resultaten zijn gepubliceerd. Per perceel is een contract afgesloten met de winnende inschrijver.

Resultaat

De projectgroepleden zijn erg tevreden met het resultaat en ze gaan de uitvoering vanzelfsprekend volgen en monitoren. Kirsten, inkoopadviseur Coppa: “De opdracht was vooral erg interessant door de dialooggesprekken waarin je de passie van partijen voelde om onze voedselketen echt te verduurzamen. Fascinerend en inspirerend om te zien aan welke knoppen je kunt draaien om echt impact te maken.”

Meer

2

Duurzaam inkopen

Inhuur van projectcoördinatie voor Stichting Duurzame Projecten Loenen

Warmedranken­voorziening Gemeente Coevorden

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.