Zonnepanelen inkopen, wat komt daar bij kijken?

Toegevoegd op | Door Coppa

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in de zorg en overheid. Een goede manier om een grote stap in verduurzaming te maken is de aanschaf van zonnepanelen. Niet alleen draagt het bij aan het verduurzamen van de organisatie, maar zonnepanelen kunnen op de lange termijn ook leiden tot besparingen op de energierekening. In dit blog neemt inkoopadviseur Zsolt Horvath ons mee in het inkopen van zonnepanelen voor een zorginstelling. Wat komt allemaal kijken bij het inkopen van zonnepanelen?

Zsolt werkt al ruim 7 jaar als senior inkoopconsultant bij COPPA. Met ervaring in een breed scala aan verschillende inkooppakketten van marketing en HR tot software en beveiliging, maar ook zijn kennis en ervaring met Europees aanbesteden zorgt ervoor dat Zsolt veel pijlen op zijn boog heeft.

Zonnepanelen inkopen, waarom doe je dat?

“Met de inkoop van zonnepanelen bespaar je vaak niet direct op de energierekening” vertelt Zsolt over het inkopen van zonnepanelen. “Het doel moet zijn dat je een verduurzamingsslag wilt maken. Niet om op de energierekening te besparen. Het rendement betaalt zich namelijk pas op de lange termijn uit. Het is dus zeker niet een korte termijn besparing, ik zou het een investering met een lange termijn besparing noemen.”

Draaglast van het dak

Hoewel je misschien verwacht dat een inkooptraject voor zonnepanelen alleen gaat om de aanschaf van zonnepanelen, komen er veel zaken bij. Zo heb je te maken met verschillende interne stakeholders, de contractvorm, subsidies, maar bijvoorbeeld ook met de draagkracht van het dak waarop de zonnepanelen gemonteerd zullen worden. “In dit project hebben wij onderzoek laten doen naar de staat van het dak. Dan onderzoek je de conditie en de draaglast die het dak kan dragen. Uit dit onderzoek is gebleken dat sommige gedeeltes van het dak de draaglast niet aan kunnen. In dit project hebben wij dus eerst een inkooptraject moeten doen voor de renovatie van het dak. Het bijkomend voordeel is dan wel dat het dak niet alleen weer tientallen jaren meegaat maar ook beter is geïsoleerd dat weer bijdraagt aan een lager energieverbruik.”

Interne stakeholders

Er zijn veel verschillende interne stakeholders die allemaal een mening hebben. “Met een project als verduurzaming door middel van zonnepanelen is het van belang dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Het vraagt dus veel van mijn stakeholdermanagement vaardigheden als inkoper. Er zit namelijk al gauw een spanningsveld tussen wat het management of Raad van Bestuur wil en de werkelijke korte termijn financiële voordelen.”

Contractvorm 

“Naast dat je intern een spanningsveld hebt omdat zonnepanelen niet direct tot een besparing leidt, en je rekening moet houden met de draagkracht van het dak heb je ook te maken met de manier waarop  je zonnepanelen af gaat nemen. Zo kan je direct zelf zonnepanelen aanschaffen of een leasecontract aangaan. Als je kiest voor een lease krijg je aan het einde van de periode de keuze om het contract te verlengen, de zonnepanelen over te nemen of de zonnepanelen te laten verwijderen. Hierin heb je als afnemer dus veel flexibiliteit, maar moet je intern ook de wensen goed duidelijk krijgen.”

Subsidies

Afhankelijk van de investering en de grootte van de organisatie kom je in aanmerking voor een subsidie. Dit drukt de kosten van de investering in zonnepanelen, maar zorgen ook voor een extra complexiteit in het project. Zo heb je op dit moment vijf regelingen, waarvan vier van de vijf fiscale regelingen zijn. Dit betekent dat je een deel van de investeringskosten mag aftrekken of afschrijven om daarmee een belastingvoordeel te krijgen. Het is dus van belang om een goede raming van je projectkosten en opbrengsten te hebben, waardoor je weet voor welke subsidie je mogelijk in aanmerking komt. 

“Het inkopen van zonnepanelen is heel interessant juist vanwege de complexiteit en het “politieke spel” rondom het inkopen. Het vraagt dus veel van je organisatorische en stakeholdermanagement vaardigheden. Dat maakt het voor mij zo leuk, omdat ik een diverse achtergrond heb kan ik putten uit de verschillende ervaringen die mij helpen bij het doen slagen van een ingewikkeld inkooptraject. Maar in een project als het inkopen van zonnepanelen leer je geheid wat nieuws.”

Wilt uw organisatie een verduurzamingsslag maken door bijvoorbeeld de Milieuthermometer zorg of de aanschaf van zonnepanelen? Wij helpen u daar graag bij! Meer informatie? Mail dan naar info@coppa.nl of bel naar 085 04 100 50.