Ziekenhuizen overschrijden omzetplafond bij zorgverzekeraars, wat nu?

Toegevoegd op | Door Paul Gelderman

90% van de ziekenhuizen verwacht dit jaar het omzetplafond bij zorgverzekeraars te overschrijden. Dat kopt SKIPR (15 oktober 2019) naar aanleiding van de Financiële Zorgthermometer. Ziekenhuizen spreken met zorgverzekeraars omzetplafonds af om de doelen die gesteld zijn voor de medisch specialistische zorg (2019-2022) te halen. Eén van die doelen is het afremmen van de groei in de medisch specialistische zorg tot nul procent. De uitkomst van het onderzoek roept echter de vraag op of dit doel haalbaar is.

Paul Gelderman, partner bij COPPA: ‘De zorg die ziekenhuizen verlenen moet natuurlijk kwalitatief goed zijn. Als die overschrijding een feit is en de zorg niet meer vergoed wordt, gaat dit ten koste van het budget van het ziekenhuis. Je kunt je voorstellen dat een ziekenhuis op zoek gaat naar manieren om de kosten te drukken.’

Volgens Gelderman is het besparen op personeel geen optie. ‘Het personeel heb je al in dienst en bovendien is de hoeveelheid personeel zeker nodig om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen. Meer mensen aannemen om diezelfde zorg te kunnen leveren, gaat waarschijnlijk niet gebeuren’ aldus Gelderman.

Ook op meer omzet kan een ziekenhuis niet sturen als de extra geleverde zorg boven het omzetplafond uitkomt. Waar echter wel ruimte is om te besparen, is inkoop. ‘In principe zijn de leveranciers gecontracteerd om de goederen te leveren voor 100% van de zorg. Meestal zijn prijzen ook op deze volumes afgestemd. Maar wat als er nu meer zorg geleverd moet worden en er dus ook meer van de leveranciers wordt afgenomen, dan ontstaat er een interessante onderhandelingspositie. Leveranciers krijgen meer toegeschoven, terwijl deze inkoop niet meer vergoed wordt door zorgverzekeringen. Ziekenhuizen en leveranciers kunnen de handen ineen slaan om zorg betaalbaar te houden en kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Zo krijgen leveranciers meer omzet en ziekenhuizen betere prijzen. Dat overbrugt dan al een gedeelte van de extra kosten’ aldus Gelderman. 

Wil je inzicht in jouw bespaarpotentieel op inkoop? Neem dan contact op met COPPA, we helpen je graag.