Aanbesteden van WMO-hulpmiddelen bij gemeenten

Toegevoegd op | Door Coppa CBP

Gemeenten zijn vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verplicht om blijvende hulpmiddelen zoals een rolstoel, traplift of scootmobiel aan inwoners te verschaffen. Omdat het aanbesteden van WMO-hulpmiddelen een complex en intensief traject kan zijn, zoeken gemeenten hierbij de hulp op van ervaren inkoopadviesbureaus. Coppa CBP heeft de afgelopen jaren dan ook diverse aanbestedingen van WMO-hulpmiddelen voor gemeenten begeleid.

Aanbestedingstraject

Nienke Kuipers is inkoopconsultant bij Coppa CBP en is in 2017 betrokken geweest bij een groot aanbestedingstraject van WMO-hulpmiddelen voor zes gemeenten.

‘Het totale traject heeft ongeveer driekwart jaar geduurd,’ vertelt Nienke. ‘Juist omdat het zo’n intensief en langdurig traject is, was het voor de zes gemeenten interessant om de samenwerking op te zoeken. Doordat het gehele traject in één keer voor alle gemeenten werd uitgevoerd, werden de administratieve lasten per gemeente minder en waren de gemeenten op deze manier aantrekkelijker voor de markt.’

Marktconsultatie

Omdat de zes betrokken gemeenten nog niet goed wisten waar precies hun behoefte lag, is het projectteam met een marktconsultatie gestart, waar uiteindelijk meerdere partijen op hebben gereageerd. Zo kon goed in kaart worden gebracht wat de partijen konden aanbieden.

Op basis van de marktconsultatie is door de gemeenten bepaald wat de scope van de opdracht was en werden o.a. de volgende doelstellingen bepaald:

  • Het verkrijgen van de beste prijs-kwaliteitverhouding
  • Een raamovereenkomst met één opdrachtnemer
  • Aandacht voor het management van het contract
  • Werken met functionele categorieën hulpmiddelen
  • Cliënt moet tevreden zijn met de hulpmiddelen en servicedienstverlening

Europese openbare aanbestedingsprocedure

‘Daarna is een traditionele, Europese openbare aanbestedingsprocedure gestart,’ legt Nienke uit. Omdat de wens voor één totaalleverancier voor alle zes de gemeenten al voor de aanbesteding was vastgesteld, werden de gemeenten tijdens de aanbesteding niet onderverdeeld in verschillende percelen. Het betrof dan ook een geclusterde opdracht, waarbij voor elke gemeente een eigen raamovereenkomst met de leverancier is opgesteld.

Resultaat

Uiteindelijk is de aanbesteding gewonnen door de leverancier met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het is van groot belang om in de uitvraag de juiste gunningscriteria uit te vragen, om te komen tot de beste prijs-kwaliteitverhouding en de doelstellingen te behalen.

Een aantal gemeenten werkte voor de aanbesteding ook al samen met de leverancier waaraan de opdracht is gegund. Na het winnen van de aanbesteding, werd dit ook de leverancier van WMO-hulpmiddelen voor de overige gemeenten.

‘Het aanbesteden van WMO-hulpmiddelen is een traject met een hoog maatschappelijk doel,’ aldus Nienke. ‘Het is dan ook heel belangrijk dat een aanbesteding goed wordt doorlopen en dat dit gedaan wordt met een adviseur met expertise op het gebied van aanbestedingen binnen het sociaal domein. Voor de gemeente zelf is een nauwe en goede samenwerking met de leverancier uiteindelijk van groot belang, maar het belangrijkste is dat de cliënten die de hulpmiddelen afnemen, tevreden zijn.’

Ondersteuning nodig bij het aanbesteden van WMO-hulpmiddelen? Binnen Coppa CBP zijn er diverse consultants met ervaring op het gebied van aanbesteden binnen het sociaal domein. Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie