Symposium over het landelijk Implantatenregister

Toegevoegd op | Door Iris Gebbing

Op dinsdag 30 januari jl. organiseerde de NVZ samen met het Westfriesgasthuis het symposium over het implantatenregister (LIR) dat per 1 juli 2018 wettelijk verplicht is. De wetswijziging is primair bedoeld als instrument om de traceerbaarheid van implantaten te verbeteren. Achterliggende gedachte is dat daarmee voorwaarden worden gecreëerd die de patiëntveiligheid vergroten.

Het projectteam van het Westfriesgasthuis gaf een boeiend kijkje in de eigen organisatie en schetste het complexe en tijdrovende traject dat zij hebben doorlopen om de ERP-logistiek binnen hun organisatie (opnieuw) in te richten. Daarbij werd de ERP-applicatie OK logistiek van Avanade gepresenteerd met de vertaling naar het ontwerp. Bas Dohé van Coppa (projectleider) lichtte hierbij de organisatorische implementatie van de applicatie toe. Vervolgens gaf men een uiteenzetting voer de praktische toepassing binnen de OK-logistiek met als slot een online demonstratie van het scannen in het EPD en ERP.

Door de NVZ werd de samenhang geschetst van het VIPP-programma en registratie aan de bron met het Landelijk Implantatenregister (LIR). De presentatie van VWS gaf inzicht in de actuele stand van zaken en planning (mijlpalen) rondom de invoering van het LIR. De afsluitende presentatie van GSI maakte inzichtelijk dat aansluiting van ziekenhuizen op het GSDN een belangrijke bijdrage kan leveren aan het optimale proces van registreren van implantaten op basis van eenduidige codering en de aansluiting met het ERP en EPD.

Een duidelijke conclusie van deze interactieve bijeenkomst was in ieder geval dat het voor de ziekenhuizen een enorme uitdaging zal zijn om aan de verplichting van aanlevering aan het LIR per 1 juli de leveranciers van medische hulpmiddelen en de EPD-leveranciers.

Heeft u meer interesse in dit onderwerp, lees dit artikel dan ook eens:

201712skipressay.pdf