Succesvolle versnelde procedure voor ad-hoc inzet van verkeersregelaars GGD Hollands Noorden

Toegevoegd op | Door Coppa

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn de veiligheidsregio’s ontzettend druk met het testen van burgers. Dit is van groot belang om het coronavirus onder controle te krijgen. Daar komt een flinke organisatie bij kijken! Denk aan de bereikbaarheid van de locatie en het goed begeleiden van de verkeersstromen. Dat laatste bracht in september 2020 een interessante uitdaging met zich mee voor GGD Hollands Noorden. Als gevolg van de opschaling van de hoeveelheid teststraten in regio Noord-Holland Noord is in samenwerking met COPPA een aanbesteding in de markt gezet voor de ad-hoc inzet van verkeersregelaars. Een versnelde procedure was nodig en is met succes afgerond; in slechts drie weken tijd heeft GGD Hollands Noorden een opdrachtnemer geselecteerd die voldeed aan de vraag.

Versnelde procedure

De aanbesteding, die ruim boven de aanbestedingsgrens van €214.000,- uit zou komen, wordt normaliter in een periode van drie tot zes maanden uitgevoerd. Hier stond GGD Hollands Noorden voor een uitdaging, omdat de verkeersregelaars binnen vier weken nodig waren. Senior Inkoopconsultant Hans van Wijck van COPPA heeft de mogelijkheden binnen de aanbestedingswet bekeken. Er was in deze situatie eigenlijk maar één oplossing: de openbare aanbesteding als versnelde procedure in de markt zetten. Dit kan wanneer sprake is van een urgente situatie en het onmogelijk is om de normale termijnen te hanteren. Dit was het geval en dus werd er in samenwerking met het facilitaire team van de GGD direct gestart met het opstellen van een programma van eisen.

Programma van eisen

Vanwege de situatie rondom het coronavirus en het laten testen van burgers – men zou nog wel eens nerveus bij de teststraten aan kunnen komen – zijn in deze aanbesteding andere eisen opgesteld dan normaal gesproken bij verkeersregelaars. “We vinden het belangrijk dat de burgers in deze situatie vriendelijk door de verkeersregelaars worden ontvangen. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt op locatie. In de aanbesteding hebben we klantvriendelijkheid, stressbestendigheid en een flexibele omgang met mensen dan ook als eis opgenomen,” legt Hans van Wijck uit. “En doordat deze gunningscriteria als eisen in de aanbesteding zijn beschreven, hoefden deze ook niet beoordeeld te worden. Dit kwam ten goede aan de doorlooptijd van de versnelde procedure”, vervolgt Hans van Wijck.  

Bijzondere prestatie

“We hebben het voor elkaar gekregen om binnen drie weken een opdrachtnemer te kiezen. Vanaf de vierde week zijn de verkeersregelaars al ingezet. Een bijzondere prestatie, als je je bedenkt dat de reguliere procedure minimaal drie maanden in beslag zou nemen,” vertelt Hans van Wijck enthousiast. De aanbestedende partij GGD Hollands Noorden en Hans van Wijck zijn dan ook erg tevreden met het eindresultaat inclusief een mooie besparing.

Ondanks dat de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld, is de verwachting dat de inzet van de verkeersregelaars nog wel maanden nodig is. De inzet van de verkeersregelaars is namelijk nodig zo lang de burgers zich voor het coronavirus kunnen laten testen. Maar een ding is zeker: voorlopig kunnen GGD Hollands Noorden en COPPA terugkijken op een bijzondere aanbesteding en een succesvolle samenwerking.

Heeft uw organisatie ondersteuning of advies nodig bij een (complex) aanbestedingstraject? Neem dan contact op met Gianni Woearbanaran op gianni.woearbanaran@coppa.nl.