Rapid Circulair Contracting: Kwalitatief beter, goedkoper en duurzamer!

Toegevoegd op | Door Coppa

Duurzaam en goedkoper is niet iets wat je vaak aan elkaar koppelt. Het is eerder een investering die zich over de langere tijd terugbetaald, zoals bij zonnepanelen. Of een duurzaam alternatief is duurder dan de niet duurzame variant. Maar duurzaam bekent zeker niet altijd duurder. Zo blijkt uit de warme drankenvoorziening aanbesteding bij de gemeente Coevorden. Daar heeft senior inkoopconsultant Patrick Roossien zowel een goedkopere, kwalitatief betere als ook duurzamere warme drankenvoorziening weten aan te besteden. Dit alles met een nieuwe aanbestedingsvorm gericht op duurzaam inkopen: Rapid Circulair Contracting. 

Duurzaam Coevorden

“Samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst”, de titel van de duurzaamheidsvisie van de gemeente Coevorden. Een ambitieuze en innovatieve gemeente die zich hard inzet voor lokaal ondernemerschap én duurzaamheid. Toen het tijd werd om de warme drankenvoorziening opnieuw aan te besteden was dit de uitgelezen kans een verduurzamingsslag te maken. Hiervoor hebben zij in plaats van een “reguliere” openbare aanbesteding gekozen voor een innovatieve aanbestedingsvorm genaamd Rapid Circulair Contracting (hierna te noemen: RCC).

Rapid Circulair Contracting

Patrick Roossien: “RCC is een innovatieve aanbestedingsvorm gericht op het bevorderen van duurzaam inkopen. RCC besteedt een samenwerkingscontract aan waarin je de visie en ambities van de leverancier matcht met die van de gemeente. RCC besteedt geen voorbestemde eindoplossing aan, maar een samenwerkingscontract. Tijdens de aanbestedingsfase toets je een partij op hun visie en ambities op een aantal vooraf gedefinieerde gebieden, denk hierbij aan duurzaamheid of innovatie. Dit zorgt ervoor dat je samen de ambities van de gemeente kan verwezenlijken, als partners. Voorafgaand hebben we een aantal eisen meegegeven aan de markt, zoals een plafondbedrag en een minimaal vergelijkbaar product. Maar het doel van de aanbesteding is niet het vinden van een leverancier, maar een partner. Een partner die mee durft te denken, ook na het sluiten van het contract.”

“Nadat je de keuze hebt gemaakt voor een leverancier werk je aan de daadwerkelijk invulling van de opdracht. Na de beoordelingsfase leggen de gemeente en geselecteerde winnaar de afspraken vast in een samenwerkingscontract. Dit stelt de partner in staat zijn expertise in te zetten bij de uitvoering van de opdracht voor de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over de manier waarop de bonen worden aangeleverd, het ophalen van afval en het aantal koffieautomaten. In de praktijk kan dit zich manifesteren doordat een leverancier aangeeft dat één keer per twee weken 20 kilo aanleveren, makkelijker en duurzamer is dan twee keer per week 5 kilo. Een ander voorbeeld is een leverancier, tijdens de looptijd van het contract, die aangeeft dat er een duurzamer alternatief is voor het huidige koffiezetautomaat (gelet op energieverbruik en herbruikbare materialen in het ontwerp). Verder speelt de certificering van de producten een grote rol. In de oude situatie was hier weinig tot niets over bekend. In het nieuwe contract zijn voor alle producten certificaten beschikbaar waarmee de gemeenten inzicht heeft gekregen. Hierdoor overstijg je de ouderwetse levercontracten en zet je de expertise van de markt in om duurzaamheidsdoelen te bereiken.”

“Je kan duurzaam bezig zijn zonder het door te hebben”

“Het mooie aan deze opdracht vind ik dat we samen met de leverancier bij alle producten hebben gekeken naar de meest duurzame en haalbare oplossing. Want je kan duurzaam bezig zijn zonder het door te hebben of juist helemaal niet duurzaam zijn, maar door de manier waarop wij deze aanbesteding hebben uitgevoerd is nu inzichtelijk hoe duurzaam ieder onderdeel is. Al met al hebben we een mooi resultaat neergezet. Zo hebben we een financieel voordeel gehaald, energiebesparing gerealiseerd door bijvoorbeeld een automaat met een hoger energielabel, als ook beter recyclebare automaten ingezet. Bovendien zijn we van fresh brew naar bonenkoffie overgestapt, wat een verbetering betekent in de kwaliteit van de koffie. Ten slotte krijgen we duidelijke informatie vanuit de leverancier en is er eens per kwartaal overleg. Hierdoor heb je als gemeente meer sturing en kunnen we proactief handelen op bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen.”

Duurzaam betekent dus zeker niet altijd duur. Als je de expertise van de markt in kan zetten in het bereiken van duurzaamheidsinitiatieven, kan je zo maar een beter product, tegen een betere prijs te wachten staan.

Wilt u met uw organisatie een stap maken in verduurzaming? Wij helpen u graag in het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen door middel van inkoop. Voor informatie kunt u mailen naar info@coppa.nl of bellen naar 085 04 100 50