OVO Zaanstad - Europese Aanbesteding Glasvezelverbindingen

Toegevoegd op | Door Coppa

COPPA CBP heeft OVO Zaanstad begeleid met de aanbesteding van de glasvezelverbindingen tussen al haar locaties. OVO Zaanstad is een schoolbestuur van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad. Samen bieden de scholen alle opleidingsniveaus aan. In totaal is OVO Zaanstad verantwoordelijk voor het onderwijs aan bijna 6300 leerlingen en werken er 800 medewerkers.

Omschrijving Europese Aanbesteding Glasvezelverbindingen

De opdracht was om snelle internetverbindingen (een permanente redundante 10 Gb/s internetverbinding) tussen de locaties aan te besteden, inclusief aanleg en onderhoud. Uiteraard is het netwerk voorzien van hoogwaardige beveiliging en geschikt voor intensief gebruik door scholieren. 

Om zeker te zijn dat de inschrijving binnen het beschikbaar budget zou passen is er vooraf uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Op basis van het onderzoek is een marktraming opgesteld. De marktraming is gebruikt voor het vaststellen van een plafondbedrag, welke ook in de aanbesteding is opgenomen. Omdat OVO Zaanstad grote waarde hecht aan kwaliteit en expertise zijn de kwaliteitscriteria gebruikt om de expert te selecteren welke het beste aansluit bij de ambities van OVO Zaanstad.

Begeleiding vanuit COPPA CBP

Jasper van Kasteren heeft vanuit COPPA CBP de aanbesteding voor OVO Zaanstad begeleid. Van het opstellen van geschiktheidseisen en (het adviseren m.b.t.) een Programma van Eisen tot het formuleren van de gunningscriteria en een beoordelingskader.

Vooraf werd door Jasper een duidelijk en transparant stappenplan opgezet en heeft hij vervolgens alle communicatie rondom de aanbesteding verzorgd. Na binnenkomst van de inschrijvingen zijn deze door het Kenniscentrum Overheid gecontroleerd op volledigheid en rechtmatigheid. Het Kenniscentrum van COPPA CBP is de spil van de organisatie en bestaat uit onze aanbestedingsjuristen en projectmedewerkers. De projectmedewerkers zorgen ervoor dat van ieder project dat wordt uitgevoerd een compleet aanbestedingsdossier wordt opgesteld, aangeleverd en gearchiveerd. 
Een aanbestedende dienst moet namelijk beschikken over een adequate documentatie van de aanbestedingsprocedure. Dit met het oog op de verplichtingen tot openbaarheid en motivering, extern toezicht, de accountantscontrole, een nieuwe aanbesteding van een opdracht na afloop van de overeenkomst en een mogelijke rechtsvordering van een klager of een onderzoek door de Europese Commissie.

De rechtmatige inschrijvingen zijn vervolgens beoordeeld door Marjolijn Breure, Manager Onderwijsfaciliteiten en Johan Smit, Netwerkbeheerder van OVO Zaanstad. Jasper heeft hen daarbij begeleid en geadviseerd. Het Kenniscentrum verzorgde een beoordelingsleidraad en beoordelingsformulieren. Jasper heeft vervolgens op basis van de beoordelingen de (voorlopige) gunning en afwijzing opgesteld.

Na akkoord van OVO Zaanstad is de gunningscorrespondentie verzonden.

OVO Zaanstad over de samenwerking

Marjolijn Breure was vanuit OVO Zaanstad als Manager Onderwijsfaciliteiten betrokken bij het aanbestedingstraject. Marjolijn: ‘Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met COPPA CBP en Jasper. Jasper is proactief, komt afspraken na en beschikt over veel vakkennis. Zowel inhoudelijk als in de samenwerking heb ik de samenwerking als heel positief ervaren. De besparing die we uiteindelijk hebben gerealiseerd, is boven verwachting. Ik geef de beoordeling van het project een 10 en kan COPPA CBP dan ook zeker aanbevelen!’

Ook ondersteuning nodig bij een aanbesteding voor jouw onderwijsinstantie? Neem contact op met COPPA CBP voor meer informatie.

Meer informatie