Gemeenten Oldambt en Werkorganisatie De Kompanjie

Toegevoegd op | Door Coppa

 • Organisatie: Gemeente Oldambt en Werkorganisatie De Kompanjie (ambtelijke samenwerking gemeenten Pekela en Veendam)
 • Branche: Gemeenten
 • Grootte: +/- 80.000 inwoners
 • Inkoop Gemeente Oldambt: 4 inkopers (3 inkopers vanuit de gemeente, 1 vanuit COPPA CBP) en extra dienstverlening vanuit COPPA CBP op projectbasis
 • Inkoop De Kompanjie: 1 inkoper vanuit COPPA CBP 
 • Diensten COPPA CBP: Begeleiding en uitvoering van inkoop en (Europese) aanbestedingstrajecten, realiseren van inkoopbesparingen

De gemeenten Veendam en Winschoten hebben hun inkoopdienstverlening gezamenlijk Europees aanbesteed. Dit leidde in 2010 tot een contract met COPPA CBP voor beide gemeenten. Voor die tijd was COPPA CBP al jaren betrokken bij beide gemeenten en ondersteunen ze de gemeenten tot op de dag van vandaag met diverse inkoop- en aanbestedingsvraagstukken. 

Samengaan van gemeenten

Vrij snel na het afsluiten van het contract met COPPA CBP, werd bekend dat gemeente Winschoten zou samengaan met de gemeenten Scheemda en Reiderland. Op 1 januari 2010 was de herindeling een feit en gingen de drie gemeenten samen verder onder de naam Gemeente Oldambt.

In Veendam voltrok zich op dat moment een soortgelijk traject. Sinds 1 februari 2011 hebben de gemeenten Veendam en Pekela één ambtelijke organisatie onder de naam De Kompanjie. Het verschil met Oldambt is dat de gemeenten Veendam en Pekela zelfstandig blijven bestaan. 

Doelen & Uitdagingen

Gemeenten Oldambt en De Kompanjie kwamen door het (ambtelijk) samengaan voor diverse uitdagingen te staan waarbij COPPA CBP hen de afgelopen jaren heeft ondersteund:

 • Opnieuw aanbesteden van alle contracten;
 • Grotere inkoopvolumes vanwege gezamenlijke aanbestedingstrajecten;
 • Meer Europees en Openbaar aanbesteden;
 • Formuleren van en actueel houden van het inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden.

Voor beide organisaties golden als doelstellingen:

 • Professionaliseren van de inkoopfunctie;
 • Besparen op inkoop;
 • Efficiënter en doelmatiger uitvoeren van aanbestedingstrajecten;
 • Vergroten van het draagvlak voor inkoop binnen de organisatie. 

Door COPPA CBP is in 2010/begin 2011 voor de Gemeente Oldambt een haalbaarheidsonderzoek inkoopbesparingen uitgevoerd. Het onderzoek heeft aangetoond dat het haalbaar is en heeft de inkoop van Gemeente Oldambt de opdracht gegeven om in samenwerking met COPPA CBP deze besparingen uit te voeren. Voor de geformuleerde financiële doelstelling was drie jaar tijd, maar werd al in het eerste jaar gerealiseerd.
De afgelopen jaren is COPPA CBP dan ook nauw betrokken geweest om samen met de drie inkopers bij Gemeente Oldambt besparingen te realiseren. Ook bij De Kompanjie zijn de geformuleerde doelstellingen gerealiseerd. 

Rechtmatigheid

Een ander onderwerp dat bij beide organisaties hoog op de agenda stond en staat, is rechtmatigheid. Gemeenten worden door accountants steeds strenger gecontroleerd op rechtmatig inkopen en COPPA CBP ondersteunt en adviseert beide organisaties dan ook om rechtmatig in te kopen o.a. door workshops te houden voor de diverse afdelingen/teams binnen de gemeente/werkorganisatie.

Ben je benieuwd wat COPPA CBP voor jouw organisatie kan betekenen? Bekijk onze diensten of neem contact op.

Neem contact op