Lagere prijzen voor geneesmiddelen door aanpassing wet

Toegevoegd op | Door Coppa

Vanaf april 2020 wordt de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) aangepast. De wet zorgt voor lagere maximumprijzen van geneesmiddelen. Door deze aanpassing zullen farmaceuten in veel gevallen hun prijzen moeten verlagen.

Besparing van 300 miljoen 

Geschat wordt dat dit op jaarbasis tot een besparing leidt van zo’n 300 miljoen euro. Dat is ruim 4% van de totale jaarlijkse uitgaven aan medicijnen (7 miljard euro). De maatregel heeft vooral effect op de prijs van geneesmiddelen waar nog een patent op rust.  

In Nederland kennen geneesmiddelen een maximumprijs, die sinds 1996 bepaald wordt op basis van de gemiddelde prijs in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Omdat in Duitsland de medicijnprijzen het hoogst zijn, veel hoger dan het gemiddelde, heeft Minister Bruno Bruins (Medische zorg) besloten om Duitsland als referentieland te schrappen en Noorwegen toe te voegen.

Noorwegen in plaats van Duitsland

Deze aanpassing zorgt ervoor dat de gemiddelde maximumprijzen voor geneesmiddelen lager zullen worden. De wetswijziging kon afgelopen jaar op brede steun van de Tweede en Eerste Kamer rekenen en is vanaf 18 december 2019 van kracht.

Minister Bruins: “We hebben een breed verzekerd pakket aan geneesmiddelen en ik zie dat er steeds meer veelbelovende nieuwe geneesmiddelen op de markt komen. Dat is goed nieuws, maar het moet wel betaalbaar blijven. De afgelopen jaren hing onze prijssystematiek uit het lood. Dat trekken we nu recht. Dit doen we zorgvuldig, want de aanpassing mag er niet toe leiden dat fabrikanten besluiten hun middel niet meer in Nederland op de markt te brengen. Met Noorwegen als nieuw referentieland liggen onze maximumprijzen rond het Europees gemiddelde. Zo zorgen we ervoor dat geneesmiddelen betaalbaar én beschikbaar blijven.”