Werken bij COPPA: Kim Eijsink is interim inkoop consultant

Toegevoegd op | Door COPPA

Kim Eijsink werkt sinds vier jaar als interim inkoop consultant bij COPPA. Na haar opleiding Facility Management werkte ze vijf jaar bij een lokale bank in het facilitaire vakgebied. Daar volgde ze een opleiding projectmanagement, waar ze een passie voor het begeleiden en uitvoeren van projecten ontwikkelde. ‘Ik wilde dan ook meer projectmatig werken. Bij COPPA vond ik de perfecte combinatie tussen facility management en projectmanagement en startte ik als interim inkoop consultant,’ aldus Kim.

Tijdens haar studie kwam ze al in aanraking met de zorgsector en groeide haar interesse in de zorg. ‘In de vier jaar dat ik als interim consultant werk in de zorgsector heb ik veel verschillende organisaties van binnen gezien. Ziekenhuizen en (gehandicapten)zorginstellingen, door heel het land. Ik vind het een mooie sector om in te werken. Er wordt wel wat flexibiliteit gevraagd als interim consultant, maar dat vind ik juist prettig.’

Kim heeft met name ervaring met inkoop in het facilitaire vakgebied en de inkoop van medische hulpmiddelen en verbruiksartikelen. ‘Als interim inkoper moet je van alle aspecten en inkooppakketten basiskennis hebben. Voor de ene opdracht word je namelijk voor langere tijd ingehuurd om diverse inkooptrajecten uit te voeren. Dan kan de scope heel breed zijn. Maar sommige opdrachtgevers hebben juist behoefte aan iemand die een specialisatie heeft omdat ze een bepaald vraagstuk hebben waarvoor ze iemand willen inhuren. Een specialisatie is dan ook zeker prettig. Er is binnen COPPA altijd wel iemand die specifieke kennis heeft van een bepaalde categorie. Daardoor kan ik altijd wel een collega raadplegen over een bepaald onderwerp,’ legt Kim uit.

Werkwijze van COPPA

Juist omdat je als interim inkoopconsultant zoveel verschillende organisaties en projecten vanbinnen ziet, vindt Kim het fijn dat er vanuit COPPA gewerkt wordt met standaarden. ‘Er is een standaardproces dat we doorlopen en bij elk project weer naar voren komt. Op die manier kunnen we trajecten heel efficiënt uitvoeren, omdat we precies weten welke proceslijnen we moeten volgen en welke templates worden gehanteerd. Elk traject en elke klant is anders, maar door deze werkwijze, hebben we wel een bepaalde structuur en houvast.’

Relatiemanagement bij interim inkoop

Voor Kim is relatiemanagement een essentieel onderdeel van haar werk als interim inkoopconsultant. ‘Ik zie bij veel opdrachtgevers ook vraagstukken omtrent het professionaliseren van de inkoopfunctie. Hoe creëren we bekendheid en draagvlak voor de inkoopafdeling binnen een organisatie? Goed relatiemanagement kan daar aan bijdragen.’ Kim vertelt meer over het belang en resultaat van goed relatiemanagement in deze blog.

Toegevoegde waarde van interim inkoop

De toegevoegde waarde die een interim inkoper kan bieden, is volgens Kim afhankelijk van de doelstellingen van een organisatie. ‘We worden ingehuurd met bepaalde verwachtingen. Het realiseren van besparingen, het professionaliseren van de inkoopfunctie of het begeleiden van complexe inkooptrajecten zijn een aantal voorbeelden van opdrachten waar ik bij betrokken was. Het is daarbij waardevol dat interim inkopers bij COPPA meerdere projecten en organisaties van binnen hebben gezien. Ze hebben veelal dezelfde soort vraagstukken. Omdat wij daar bekend mee zijn, kunnen we in korte tijd een aanzienlijk resultaat boeken voor onze opdrachtgevers.’

Daarnaast signaleert Kim dat er in de huidige markt veel vraag is naar inkopers en het lastig is voor organisaties om vacatures in te vullen. ‘Het inzetten van een interim inkoper is een snelle en vooral doelgerichte oplossing. Je kunt als opdrachtgever zoeken naar een heel specifiek functieprofiel. Moet het iemand zijn die meerdere begeleidt of juist een expertise moet hebben op een specifiek inkooppakket? Als organisatie kun je een heel gerichte uitvraag doen naar een inkoopadviesbureau, zodat je snel resultaat kunt boeken.’

Het belangrijkste vindt Kim dat je als interim inkoopconsultant heel gericht kunt werken. ‘Ik ben minimaal betrokken bij andere organisatiezaken, dus ik kan heel afgebakend te werk gaan. Daardoor kan ik mij goed focussen op de projecten en resultaat boeken. Als organisatie maak je bovendien niet alleen gebruik van mijn kennis, maar kan ik allerlei COPPA-collega’s raadplegen over bepaalde projecten, vraagstukken of systemen. Kortom: voordelen genoeg!’

Heeft jouw organisatie interim inkoopondersteuning nodig? Er zijn diverse interim inkopers beschikbaar op korte termijn. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op