Inkoopcollectief Energie: écht groen en besparen

Toegevoegd op | Door Coppa

Met het Inkoopcollectief Energie van COPPA hebben verschillende zorginstellingen de afgelopen maanden groene stroom ingekocht én bespaard. Hoe dit werkt? COPPA koopt de vergroening niet via de leverancier, maar direct bij de bron. Op deze manier kunnen klanten precies kiezen van welke bron zij groene stroom willen gebruiken en wordt tegelijkertijd bespaard op de energierekening. 

Certificaat voor groene energie

Alle stroom die in Nederland wordt geproduceerd of geïmporteerd komt op hetzelfde stroomnetwerk. Wie, wat, of waar deze stroom wordt gebruikt maakt niet uit, iedereen maakt gebruik van dit ‘grijze’ netwerk. Hierdoor is het onmogelijk om de exacte herkomst van de gebruikte stroom te traceren. Toch is er een manier bedacht om te kunnen zeggen dat je écht groene stroom gebruikt: de Garanties van Oorsprong (GvO).

Meer windmolenparken dankzij Garanties van Oorsprong

De GvO is een certificaat waarop staat dat jouw organisatie 1 megawattuur (MWh) van een specifieke bron heeft gebruikt. Alle duurzame bronnen krijgen per MWh die ze opwekken een certificaat te vergeven, dus is middels een GvO exact af te lezen welke bron in welk tijdvak jouw stroom heeft opgewekt. In principe betaal je dus niet om andere, groenere stroom te gebruiken, maar om de producenten te stimuleren middels duurzame bronnen stroom te produceren. Hoe groter de vraag naar certificaten, hoe hoger de prijs, dus hoe interessanter om bijvoorbeeld weer een windmolenpark aan te leggen! 
In de diagrammen hieronder zijn de verschillen zichtbaar tussen de productie van de Nederlandse elektriciteit en de levering, oftewel de gekochte certificaten. Kolen en aardgas was in 2018 goed voor bijna 75% van de Nederlandse productie, maar slechts 22% van de levering. Dit betekent dat we veel vergroening importeren. Dat doen we wegens 2 redenen:

  1. De productie van groene stroom is nog te laag ten opzichte van de wens vanuit de gebruiker. 
  2. GvO’s afkomstig uit het buitenland zijn goedkoop omdat sommige landen al aan klimaatdoelstellingen zoals het klimaatakkoord van Parijs voldoen.

Noorwegen bijvoorbeeld haalt al jaren al hun stroom uit waterkracht. Hierdoor maakt het de Noren niet uit wat er met hun GvO’s gebeurt. Eigenlijk gebruiken we die stroom dubbel: de Noren produceren groen, dus vinden dat ze groen gebruiken, maar ze verkopen de GvO’s, waardoor wij ook vinden dat we groen gebruiken. Daarmee stimuleren we natuurlijk geen duurzaamheid. 

Keuze uit verschillende bronnen

Per MWh kan gekozen worden uit welke bron een GvO wordt ingekocht. De meest gekozen bronnen zijn:

  • EU Waterkracht;
  • EU Wind;
  • NL Wind;
  • Offshore Wind;
  • NL Biomassa.

Er zit een groot prijsverschil tussen de EU-bronnen en NL-bronnen. NL-bronnen zijn ruim 20 keer zo duur.

De keuze voor bronnen is belangrijk, omdat het de daadwerkelijke vergroening bepaalt. Dit veel gebruikte term hiervoor is “additionaliteit”: je wil dat het geld dat extra wordt uitgegeven aan vergroening ook daadwerkelijk bijdraagt aan de groene productie. Dat gebeurt natuurlijk niet bij het dubbele gebruik van GvO’s uit Noorwegen of vergelijkbare bronnen. Vaak willen organisaties 100% groene stroom inkopen, maar uiteindelijk gaat het om het stimuleren van groene productie. 5% groene energie middels NL Wind stimuleert meer dan 100% groene EU Waterkracht. 

De vergroening die vanuit energieleveranciers wordt aangeboden is vaak een alles-of-niets-verhaal, waarbij je altijd 100% vergroent. 100% NL Wind is behoorlijk prijzig, dus die wordt bijna nooit aangeboden. Vaak is het een mengproduct met een deel NL Wind, een deel EU Waterkracht, enz. Omdat veel organisaties dit als enige mogelijkheid tot vergroenen zien, ligt de totaalprijs voor deze vergroening een stuk hoger dan het direct inkopen van GvO’s. Oftewel: door direct GvO’s inkopen heb je én controle over de bron, én bespaar je. Wil je niet besparen op duurzaamheid? Dan kan de besparing direct gebruikt worden om meer écht groene certificaten te kopen. De controle ligt bij de gebruiker. 

Milieuthermometer Zorg

Veel zorginstellingen zijn bezig met de Milieuthermometer Zorg. Deze vraagt om 10% vergroening vanuit een onuitputtelijke bron van Nederlandse bodem. Het meest gebruikt hiervoor is NL Wind. Deze eis geldt tot 1 oktober 2021. Daarna lijkt het logisch dat de 10% omhoog geschroefd wordt. Door jaarlijks te kijken naar de gevraagde vergroening in plaats van het vast te leggen in je energiecontract behoud je de flexibiliteit om ook dan aan de norm te voldoen.

Inkoopcollectief Garanties van Oorsprong

COPPA heeft vanaf 2020 een inkoopcollectief GvO’s. De deelnemers aan het inkoopcollectief Energie maken hier gebruik van, maar dit is geen vereiste. De prijs van GvO’s hangt af van meerdere factoren, waaronder timing. Een GvO is namelijk een jaar houdbaar. Het kan dus per aanbieder verschillen hoe veel GvO’s er nog beschikbaar zijn en hoe lang de aanbieder nog heeft om ze te verkopen. Hierdoor ontstaat marktwerking waardoor het mogelijk wordt om volume te bundelen en middels een inkoopcollectief de vergroening zo gunstig mogelijk in te kopen. 

Benieuwd hoe uw organisatie ook kan profiteren van het Inkoopcollectief Groene Stroom? Neem contact op met Willem Hoek, Business Consultant.

Neem contact op