ICT-inkoop Zuyderland

Toegevoegd op | Door Coppa

  • Organisatie: Zuyderland
  • Branche: Ziekenhuis/zorginstelling
  • Aantal medewerkers: 9.400
  • Diensten COPPA: Interim ICT-inkoop
  • Werkt samen met COPPA sinds: 2000

Zuyderland is een zorgorganisatie in Limburg die ruim drie jaar geleden is ontstaan uit een fusie van twee medische centra. Zuyderland heeft een ziekenhuis op meerdere locaties, acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg.

ICT-inkoop

In 2013 besloot Zuyderland gebruik te maken van de diensten van COPPA en een interim ICT-inkoper aan te stellen. De zorgorganisatie had al ervaring met ICT-inkopers, maar die hadden het tot dusver lastig om aansluiting te vinden bij de ICT-afdeling, die op dat moment zelf bepaalde wat er werd ingekocht en onder welke voorwaarden en condities.

Vijf jaar geleden startte René Daniels namens COPPA als interim inkoper bij Zuyderland. ‘Ik had op dat moment al enkele jaren ervaring met ICT-inkoop,’ vertelt René. ‘Daardoor was het voor mij makkelijker om aansluiting te vinden met de ICT-afdeling, omdat ik de markt goed kende, wist welke oplossingen er waren en dus tot op zekere hoogte mee kon praten over techniek. Maar ook voor mij was het een uitdaging om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de interne klant. Pas na een aantal inkooptrajecten waarmee we konden aantonen dat er betere voorwaarden en condities gerealiseerd waren, zag iedereen er de meerwaarde van in.’

Ondanks dat er een inkoopafdeling is voor het inkopen van overige productcategorieën, werkt René voornamelijk op de ICT-afdeling. ‘Ik bespreek wel lopende projecten met de inkoopafdeling en hoe we omgaan met de inkoopkalender en afstemming met interne klanten, maar 90% van mijn tijd zit ik gewoon bij ICT.’

In gesprek met leveranciers

René merkt dat de organisatie steeds meer bereid is om verder te kijken dan de standaarden die destijds geselecteerd zijn. ‘Veel hardware wordt tegenwoordig beschouwd als een commodity. Het maakt niet zoveel uit welk merk erop staat, maar bijvoorbeeld wel wat de mogelijkheden, prijs en voorwaarden zijn. Ik breng de organisatie graag in contact met de markt en ga dan ook regelmatig in gesprek met leveranciers om te kijken waar ze naartoe gaan, welke ontwikkelingen er zijn en hoe deze ontwikkelingen van toegevoegde waarde zijn voor Zuyderland.’

Doelen van ICT-inkoop

De doelen die René nastreeft zijn afhankelijk van het soort inkoopproject. ‘Ik ben nu bezig met drie grote projecten. Eén daarvan is het afsluiten van nieuwe contracten met een softwareleverancier. Daarbij onderhandel ik ook met de leverancier voor de partners die samen met Zuyderland een samenwerkingsverband hebben. Hier kijken we voornamelijk naar de kosten van licenties. Ook ben ik bezig met een contract voor een innovatieplatform om de patiëntenzorg te verbeteren. Daar kijken we dus veel meer naar kwaliteit, wat het op termijn gaat opleveren en hoe we de zorg naar de patiënten toe kunnen verbeteren.’

Het eerste jaar werkte René bijna full time bij Zuyderland. Toen er steeds vaker meerderjarige contracten werden afgesloten en er een betere kijk was op de inkooptrajecten die gingen spelen, werd het contract afgebouwd naar 3 dagen per week. Momenteel werkt René op projectbasis bij Zuyderland en worden vooral omvangrijke investeringen bij hem neergelegd. ‘Zo zie je maar dat door bepaalde dingen één keer goed in te regelen, een organisatie daar vervolgens jarenlang van profiteert en inkoopbesparingen kan realiseren.’

Op zoek naar professionals die jouw zorgorganisatie kunnen ondersteunen met ICT-inkoop of inkoop van een andere productcategorie? COPPA is een gerenommeerd adviesbureau met jarenlange ervaring in de zorg en overheid en beschikt over een team van (interim) professionals en adviseurs die jouw organisatie graag te woord staan.

Neem contact op