Have a little faith in me

Toegevoegd op | Door Willem Hoek

In een wereld waarin klanten en leveranciers steeds makkelijker op afstand en online kunnen worden gevonden zijn talloze partijen te vinden om zaken mee te doen. Vele partijen kennen we bij naam, of zijn we eerder mee in contact gekomen, en van andere partijen hebben we nog nooit gehoord. Om met partijen die we niet goed kennen of niet volledig kunnen vertrouwen zaken te kunnen doen, dekken we ons goed in door middel van contracten.

Contracten zijn afspraken, vaak in de vorm van een document, die meerdere partijen zijn overeengekomen om samen voor alle partijen waarde te creëren. Tussen dezelfde partijen kunnen meerdere contracten actief zijn, en het geheel aan afspraken en onderlinge ervaringen vormt de relatie tussen die twee partijen.

Maar wat als de andere partij geen vertrouwen in jou heeft, of als het contract voor de ander te weinig waarde creëert? Dan zul je de ander moeten verleiden om toch tot een overeenkomst te komen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Je kan referenties aandragen, zodat je betrouwbaar overkomt, of je kan strengere contractvoorwaarden aandienen, zodat het risico voor de ander lager wordt of je meer waarde voor de andere partij creëert. Dit kan zeker van invloed zijn op de prijsafspraken!

Een goede relatie is er één waarin vertrouwen wordt opgebouwd door het nakomen van afspraken en het wederzijds realiseren van toegevoegde waarde. De meest waardevolle contracten ontstaan dan ook uit goede relaties. Bij goed relatiebeheer leidt dit dus tot een opwaartse spiraal. Om deze opwaartse spiraal te realiseren moeten beide partijen zich er van bewust zijn dat de spiraal alleen kan bestaan bij wederzijds profiteren van de relatie. Wat je hier uit kan concluderen: je haalt meer waarde uit je contracten als je bekend staat als een betrouwbare partij en een goede relatie!

En wat als het je gelukt is een contract af te sluiten? Een contract maakt nog geen relatie. Waar het doel is om zo gunstig mogelijke contracten af te sluiten om je bedrijfsvoering te optimaliseren, is het zaak om vertrouwen te kweken bij je relaties en niet eenzijdig van de relatie te profiteren. Weet je de ander te verleiden om tot een contract te komen, dan heb je één kans om deze goodwill te gebruiken. En hoe kom je na het afsluiten van dat ene contract in de opwaartse spiraal? Het antwoord: contractmanagement.