Gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Toegevoegd op | Door COPPA

 • Organisatie: DAL-gemeenten (Gemeenten Delfzijl, Appingedam & Loppersum)
 • Branche: Gemeenten
 • Grootte: +/- 47.000 inwoners
 • Inkoopafdeling/contractmanagement: 1 FTE en verder ondersteuning door COPPA CBP
 • Diensten COPPA CBP: Begeleiding en uitvoering van inkoop en (Europese) aanbestedingstrajecten, ontwikkeling van ondersteunende instrumenten en opleiding/kennisvergroting van inkoopmedewerkers 
 • Werkt samen met COPPA CBP sinds: 2008

Samengaan van gemeenten

De werkorganisatie DAL-gemeenten is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De planning is dat de drie gemeenten per 1 januari 2021 fuseren tot één gemeente. Sinds de inkoopsamenwerking van de drie gemeenten in 2010, ondersteunt COPPA CBP de werkorganisatie met de volgende diensten: 

 • Begeleiden en uitvoeren van (Europese) aanbestedingen;
 • Ondersteunen en begeleiden in inkoop;
 • Instrumentenontwikkeling;
 • Ontwikkelen van gezamenlijk(e) inkoopvoorwaarden en inkoop- en aanbestedingsbeleid;
 • Ontwikkelen van standaarddocumenten voor de verschillende aanbestedingsprocedures;
 • Opleiding van medewerkers die betrokken zijn bij het inkoopproces.

De samenwerking begon met het professionaliseren van de inkoopfunctie en het versterken van de inkoopsamenwerking. Tot op de dag van vandaag wordt er in de gemeenten (van de werkorganisatie DAL-gemeenten) door COPPA CBP gewerkt aan het begeleiden van (Europese) aanbestedingen, het opleiden van medewerkers en het beschikbaar stellen van inkoopondersteunende instrumenten zoals gezamenlijke inkoopvoorwaarden, inkoop- en aanbestedingsbeleid, standaarddocumenten voor de verschillende aanbestedingsprocedures en contractbeheer.

Doelen

Onze werkzaamheden dragen bij aan de doelstellingen die tijdens de start van het traject gezamenlijk zijn geformuleerd:

 • Professionaliseren van de inkoopfunctie;
 • Versterken van de inkoopsamenwerking;
 • Betere condities verkrijgen in nieuwe contracten;
 • Vergroten van kennis van inkoopmedewerkers;
 • Opstellen en actueel houden van het inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden.

Vooral het opleiden van medewerkers die betrokken zijn bij het inkoopproces is de laatste jaren belangrijk geweest. Door het samenwerkingsverband zijn de inkoopvolumes natuurlijk groter geworden en moet er meer Europees en openbaar aanbesteed worden. COPPA CBP adviseert en begeleidt de aanbestedingstrajecten alsmede de medewerkers die betrokken zijn.  

Dankzij het gezamenlijk aanbesteden zijn het afgelopen jaar fikse besparingen gerealiseerd en heeft COPPA CBP zichzelf ruimschoots terugverdiend!

Ben je benieuwd wat COPPA CBP voor jouw organisatie kan betekenen? Bekijk onze diensten of neem contact op.

Neem contact op