Gemeente Coevorden

Toegevoegd op | Door Coppa

  • Organisatie: Gemeente Coevorden
  • Branche: Gemeenten
  • Grootte: +/- 35.000 inwoners verdeeld over Coevorden en 28 kernen
  • Diensten COPPA CBP: Volledige inkoopfunctie uitbesteed aan COPPA CBP
  • Samenwerking sinds: 2009

Sinds 2009 werkt Gemeente Coevorden samen met COPPA CBP. Sinds de start van de samenwerking is de volledige inkoopfunctie van de gemeente uitbesteed aan COPPA CBP. Het doel? Het professionaliseren van de inkoopafdeling, volledige ontzorging en een altijd up to date kennispeil van inkoop en aanbestedingen. 

De inkoopconsultants van COPPA CBP vervullen tot op heden een zeer breed takenpakket bij de gemeente: van het opstellen van het inkoopbeleid tot het beantwoorden van adviesvragen en het opstellen van spend analyses tot aan contractbeheer en het begeleiden van aanbestedingen.

Daarnaast biedt ons Kenniscentrum juridische ondersteuning en advies bij de aanbestedingen die worden begeleid door COPPA CBP. Voor grote en complexe aanbestedingen wordt er naast de twee gedetacheerde consultants regelmatig een een andere consultant vanuit COPPA CBP ingeschakeld voor het begeleiden en uitvoeren van de aanbesteding. Voor een relatief kleine gemeente als Coevorden is het makkelijk op- en af kunnen schalen van de inkoopfunctie dan ook een belangrijke beweegreden geweest om de inkoop uit te besteden aan COPPA CBP. 

Resultaten

In de ruim 9 jaar dat Gemeente Coevorden samenwerkt met COPPA CBP zijn er mooie resultaten geboekt. De gemeente heeft een enorme professionaliseringsslag weten te maken: van geen inkoopafdeling naar een consistente invulling van de inkoopfunctie met actueel kennispeil en overzichtelijk contractbeheer, onder andere dankzij het gebruik van VendorLink.

De budgethouders in de organisatie weten inkoop daarnaast goed te vinden. 

Het komende jaar staan onder andere de aanbestedingen van de WMO-maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein op de planning. De gemeente heeft daarnaast het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend en in samenwerking met COPPA CBP een actieplan opgesteld. Er wordt komend jaar door COPPA CBP en de gemeente hard gewerkt aan het beter inbedden van duurzaamheid en Social Return on Investment in de organisatie en het inkoopproces. Dankzij de interne professionalisering die de gemeente heeft doorstaan en het innovatieve karakter van deze gemeente, verwacht COPPA CBP ook de komende jaren in samenwerking lucratieve aanbestedingen en inkooptrajecten te kunnen uitvoeren.

Ook ondersteuning nodig bij het begeleiden of uitvoeren van (Europese) aanbestedingen? Bekijk onze diensten of neem contact op met COPPA CBP voor meer informatie.

Meer informatie