COPPA introduceert Expertiseteam Duurzaamheid

Toegevoegd op | Door COPPA

Naast ons Kenniscentrum Overheid en Kenniscentrum Healthcare, zijn er binnen COPPA diverse expertiseteams. Deze teams bestaan uit een mix van inkopers, inkoopconsultants en -adviseurs, P2P-specialisten en juristen en zijn gefocust op één onderwerp gelieerd aan inkopen en aanbesteden. 

De teams komen regelmatig bij elkaar om samen te sparren, cases te bespreken en collega’s te ondersteunen. Een enorm waardevolle constructie, waar onze medewerkers en uiteindelijk onze opdrachtgevers van profiteren. Er is namelijk altijd wel een team dat kan helpen bij zeer specifieke inkoop- en aanbestedingsvraagstukken.

We zijn dan ook trots dat we nu officieel ons Expertiseteam Duurzaamheid kunnen introduceren. Het team is 8 personen sterk en bestaat uit junioren, medioren en senioren die een sterke affiniteit hebben met duurzaamheid.

Waarom een Expertiseteam Duurzaamheid?

We krijgen vanuit onze opdrachtgevers, zowel in de overheidssector als healthcare, steeds vaker vragen over circulair inkopen en aanbesteden. Het Expertiseteam Duurzaamheid kan, in samenwerking met ons Kenniscentrum Overheid en Kenniscentrum Healthcare, geraadpleegd worden bij duurzaamheidsvraagstukken door opdrachtgevers en consultants van COPPA. 

Deelnemers Expertiseteam

Iris Spanjer is één van de deelnemers aan het Expertiseteam Duurzaamheid. Ze werkt bij COPPA als Inkoopconsultant Overheid en is betrokken bij diverse aanbestedingstrajecten bij gemeenten. Iris vertelt: ‘Als expertiseteam kunnen we organisaties helpen bij vraagstukken omtrent duurzaamheid. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar circulariteit en hoe dat gebruikt kan worden binnen aanbestedingen.’ Voor Iris is duurzaamheid een interessegebied. ‘Ik vind het leuk en belangrijk om over duurzaamheid na te denken en er met anderen over te sparren. Dat is de reden dat ik in het team zit.’ 

‘Duurzaamheid wordt onnodig ingewikkeld gemaakt’

Robert Mares, Senior Inkoopprofessional bij COPPA, is ook aangehaakt bij het Expertiseteam Duurzaamheid. ‘Ik vind duurzaamheid belangrijk en zie ook dat het onnodig ingewikkeld of eenzijdig wordt gemaakt bij een aanbesteding. Ik denk dat er manieren zijn om op simpele wijze de ruimte te geven aan inschrijvers hoe zij duurzaamheid invullen,’ aldus Robert. ‘Bij veel opdrachtgevers moet duurzaamheid officieel worden opgenomen in inkooptrajecten, alleen de wijze waarop verschilt heel erg op basis van bewustzijn en organisatiedoelstellingen.’ 

Zorginstellingen en ziekenhuizen moeten per 1 december 2020 een aanpak hebben omtrent duurzaamheid en duurzaam inkopen. ‘Er is nog weinig bekend over duurzaamheid en weinig bewustzijn in de zorg,’ merkt Robert. ‘In de overheid is dat er al meer. Zo heb ik bij een opdrachtgever bijvoorbeeld het project ‘VanMond-tot-kont’ opgestart. Een benaming die natuurlijk direct nieuwsgierigheid opwekt. In de organisatie worden koffiebekers gescheiden ingezameld en vervolgens gerecycled tot toiletpapier. Ik heb alle betrokken partijen aan tafel gebracht: de koffiebekerleverancier, de schoonmaakorganisatie, de afvalinzamelaar, de producent van toiletpapier en de leverancier sanitaire voorzieningen. Dit resulteerde in een unieke samenwerking en was de start van gescheiden afvalinzameling. Bij iedere organisatie zou je dit concept in een bepaalde vorm kunnen oppakken.’ 

Duurzaamheid als stip op de horizon

Ook voor Sjef Schmidt, Inkoopconsultant en Aanbestedingsjurist bij COPPA, was zijn intrinsieke motivatie de reden om zich aan te sluiten bij het Expertiseteam Duurzaamheid. ‘Duurzaamheid vind ik een belangrijk thema,’ aldus Sjef. ‘Daarnaast is het natuurlijk zo dat duurzaamheid als onderdeel van het inkoopbeleid steeds belangrijker wordt. Veel gemeenten zetten een stip op de horizon. Met het oog op de toekomst doen wij dan ook zoveel mogelijk kennis op, die we  kunnen inzetten wanneer onze klanten daar behoefte aan hebben.’

Ben je werkzaam bij een zorginstelling, ziekenhuis, gemeente of overheidsinstelling en ben je benieuwd hoe duurzaamheid onderdeel kan worden van jouw inkoopbeleid? Neem dan contact op met ons Expertiseteam Duurzaamheid, we helpen je graag.

Neem contact op