Objectieve keuze bij enkelvoudig en meervoudig onderhands aanbesteden

Toegevoegd op | Door Niels van Ophem

Interessante uitspraak. Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte? Objectieve criteria.

Nu zult u misschien denken, dit is toch gewoon uitvoering van artikel 1.4 Aanbestedingswet 2012? Dat klopt. Wat interessant en relevant is, is dat veel aanbestedende diensten niet voldoende op de hoogte zijn van het feit dat de keuze voor de deelnemers aan een enkel- of meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure op basis van objectieve criteria dient te geschieden. Sterker nog, op verzoek van een ondernemer dient een aanbestedende dienst een motivering van zijn keuze te verstrekken.

Voor een aanbestedende dienst loont het dus de moeite om op voorhand over zijn keuze na te denken. Objectieve criteria voor kleine eenvoudige éénmalige opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn: eerdere ervaringen met betreffende ondernemer(s) of regionale vestiging. Voor opdrachten die herhaaldelijk ingekocht worden loont het wellicht de moeite om na te denken over een groslijst systematiek waarbij de aanbestedende dienst de deelnemers uiteindelijk selecteert op basis van loting, roulatie of een eerste en twee lijst.

Stof tot nadenken dus. Desgewenst denk ik graag met u mee en kunt u mij bereiken via: niels.van.ophem@coppa.nl of 06 – 330 874 35.

Neem contact op