Energiebelastingteruggaaf voor zorginstellingen

Toegevoegd op | Door Willem Hoek

Wist je dat instellingen die aangemerkt zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aanspraak kunnen maken op een teruggaaf van hun energiebelasting? Veel instellingen zijn er niet van op de hoogte dat ze hiervoor in aanmerking komen, terwijl de opbrengst vaak in de tientallen duizenden euro’s loopt. 

Wie komt in aanmerking?

Veel zorginstellingen zijn als ANBI aangemerkt. Historisch gezien komen ANBI’s die gefinancierd worden uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) niet in aanmerking voor teruggaaf van hun energiebelasting. Echter is bij de transitie van 1 januari 2015 dit criterium gewijzigd. Sindsdien geldt dit criterium alleen op de WLZ- en ZVW-financiering. Oftewel: ANBI’s die gefinancierd worden uit de WMO en de Jeugdwet maken opeens aanspraak op teruggaaf!

Maximaal 30% van de baten van de ANBI mag uit de ZVW, WLZ, of OC&W komen. De teruggave geldt voor 50% van de betaalde energiebelasting.

Hoe werkt het?

Voor iedere individuele factuur waar energiebelasting over is betaald, dient een aanvraag voor teruggaaf te worden ingediend bij de Belastingdienst. 

Zodra COPPA gemachtigd is om de belastingaangifte voor de organisatie te doen, worden alle energiefacturen sinds 2015 (het kan tot 5 jaar terug!) doorgespit op het betalen van energiebelasting. COPPA verzorgt vervolgens het juist invullen van alle belastingaangiften (vaak wel honderden!).

Oftewel: na het aanleveren van de facturen hoeft de organisatie niets meer te doen, behalve de rekening in de gaten houden wanneer het bedrag wordt bijgeschreven.

Geïnteresseerd?

COPPA kan controleren of jouw organisatie in aanmerking komt voor de teruggaaf energiebelasting. Als dit zo is, maken we graag een afspraak om de werkwijze toe te lichten. Neem hiervoor contact op met Willem Hoek, Business Consultant bij COPPA.

Alles nog even rustig teruglezen? Bekijk de PDF met meer informatie.

Bekijk PDF