Dijklander Ziekenhuis

Toegevoegd op | Door COPPA

 • Bedrijfsnaam: Dijklander Ziekenhuis
 • Branche: Zorg (Ziekenhuis)
 • Diensten COPPA: Inkoop uitbesteden, interim inkoop, implementatie (inkoop)systemen
 • Werkt met COPPA sinds: 2012
 • Inkoopafdeling: Inkoopmanager, 5 tactische inkopers, 3 operationele inkopers

Over het Dijklander Ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis is de gezamenlijke noemer voor het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis die sinds 1 april 2017 samen een nieuwe ziekenhuisorganisatie vormen.

COPPA is sinds 2012 betrokken bij de inkooporganisatie van het Westfriesgasthuis in Hoorn. Paul Gelderman, partner bij COPPA, vertelt:

‘Onze samenwerking met het Westfriesgasthuis begon destijds met een inkoopadvies op basis van een spend analyse. Vervolgens werd de facilitaire inkoop uitbesteed aan COPPA en hebben wij gedurende drie jaar de facilitaire inkoop voor het Westfriesgasthuis verzorgd. Dat beviel zo goed, dat wij begin 2015 zijn gestart met het traject om de hele inkoop bij COPPA uit te besteden.’

Fusie Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis

In datzelfde jaar werd ook bekend dat het Westfriesgasthuis zou fuseren met het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Met het oog op die fusie, werd Paul als interim inkoopmanager aangesteld om niet alleen de inkoopafdeling aan te sturen, maar ook voorbereidingen te treffen voor de naderende fusie. Paul heeft zich van december 2015 t/m eind december 2016 twee dagen per week bezig gehouden met de voorbereiding op het outsourcen van de inkoop aan COPPA en de fusie met het Waterlandziekenhuis.

Inkoop uitbesteden aan COPPA

Per 1 januari 2017 is vervolgens de hele inkoop van zowel het Waterlandziekenhuis als het Westfriesgasthuis, inclusief alle inkopers, uitbesteed aan COPPA. Terwijl het nog twee losse afdelingen en ziekenhuizen waren, werd de fusie versneld door deze afdelingen direct te integreren. ‘Op deze manier konden we direct een standaard werkwijze realiseren. Ook de medewerkers die ook naar COPPA werden overgeheveld, waren erg te spreken over het traject.’

Bas Dohé is vanuit COPPA vervolgens als projectmanager aan de slag gegaan met de implementatie van AX, een nieuw ERP-systeem waar ook het inkoopsysteem in zit. Het Waterlandziekenhuis ging daarbij over van SAP naar AX en de implementatie van zo’n nieuw systeem heeft natuurlijk veel consequenties gehad op de werkwijze van inkopen.

 • Uiteindelijk is vanuit inkoop alles in één jaar overgegaan:
 • Inkoop uitbesteden aan COPPA
 • Overstap van inkoopmedewerkers naar COPPA
 • Integratie ERP-systeem
 • Fusie van twee ziekenhuizen
 • Nieuwe standaard werkwijze

Inkoopafdeling Dijklander Ziekenhuis

Momenteel is Paul nog een aantal uur per week betrokken bij het Dijklander Ziekenhuis waar hij onder andere contact onderhoudt met de Raad van Bestuur. Daarnaast is Eric Wilhelmus vanuit COPPA 3 dagen per week werkzaam als inkoopmanager en heeft COPPA daarnaast nog vijf tactische en drie operationele inkopers gedetacheerd bij het Dijklander Ziekenhuis.

Van deze laatste zijn er twee mensen die direct vanuit COPPA komen, de rest van de inkopers is overgenomen van het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis bij de fusie.

‘Voor hen was het interessant om voor COPPA te komen werken om te kunnen profiteren van optimale begeleiding, opleiding en kennis die bij COPPA en collegaconsultants aanwezig is,’ verklaart Paul. ‘Ze krijgen de kans om ook bij andere zorginstellingen inkooptrajecten uit te voeren. Sommige inkooptrajecten doen we namelijk gezamenlijk, om met een groter inkoopvolume tot betere inkoopafspraken te kunnen komen. Op deze manier kunnen we nog betere resultaten behalen voor onze inkoopklanten.’

Voordat beide ziekenhuizen gingen fuseren, is de tactische inkoop direct naar één locatie gegaan. Per 1 januari 2018, toen het ERP-systeem volledig draaide, is ook de operationele inkoop naar Hoorn overgegaan. Nu draait de hele inkoop in Hoorn en zijn de inkopers waar nodig in Purmerend aanwezig voor overleg.

Resultaten

In het contract tussen COPPA en het Dijklander Ziekenhuiszijn besparingsdoelstellingen afgesproken. ‘Met het outsourcecontract is ervoor gezorgd dat de vaste lasten voor inkoop flink zijn afgenomen,’ vertelt Paul. ‘Vanaf het eerste moment dat wij binnen waren, hebben we tot 40% kunnen besparing op de begroting voor inkoop. Daarnaast zijn we begonnen met het sluiten van nieuwe, verbeterde contracten met inkoopbesparingen. Mede daardoor zijn de besparingsdoelstellingen vorig jaar gehaald en ook dit jaar liggen we op schema conform afspraken. Deze doelstellingen hopen we natuurlijk ook de komende jaren te behalen en we kijken uit naar een jarenlange, succesvolle samenwerking met het Dijklander Ziekenhuis.’