Digitale besluitvorming in gemeenteraden en Provinciale Staten mogelijk

Toegevoegd op | Door Coppa

Op dinsdag 8 april j.l. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wet die digitale beraadslagingen en besluitvorming mogelijk maakt voor gemeenteraden en Staten. “De wet biedt de mogelijkheid tot digitaal vergaderen, maar het is aan het bestuursorgaan zelf om dat te bepalen” geeft minister Knops van binnenlandse zaken aan. Naast de gemeenteraden en Provinciale Staten biedt het ook de algemeen besturen van waterschappen en de besturen van gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid tot digitaal vergaderen.

Positieve ontwikkeling voor digitaal werken

Als adviesbureau zijn wij uitgerust met alle mogelijkheden om vanuit huis digitaal te werken. Wij bieden alle flexibiliteit om invulling te geven aan één van onze kernwaarden: Wij streven naar een ideale werk-privé balans Zo kunnen onze medewerkers zelf bepalen of ze virtueel of fysiek deelnemen aan interne vergaderingen. We doen dat met Teams. 

In de afgelopen weken hebben wij veel van onze opdrachtgevers in de zorg en bij lokale overheden ondersteund bij het opzetten van digitale vergaderingen middels Teams. Na de eerste opstartproblemen merken wij dat alle projecten op deze manier hun doorgang kunnen hebben en krijgen we positieve feedback van opdrachtgevers. Een mooi voorbeeld zijn de verificatiegesprekken die nu doorgaan via online kanalen voor de Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland. De uiteindelijke ingangsdatum van de contracten loopt hierdoor geen gevaar.

Het is dan ook goed om te zien dat de top (gemeenteraden & de Provinciale Staten) de werkvloer volgt. De digitale middelen zorgen ervoor dat belangrijke lopende projecten volgens planning worden afgerond. 

Invloed op aanbestedingsprojecten?

De noodwet heeft waarschijnlijk niet direct een invloed op de besluitvorming rondom aanbestedingsprojecten, deze taak is belegt bij het college van bestuur. Deze werken al lange tijd digitaal.  

Komen uw projecten in gevaar. Wij ondersteunen graag in de projecten die nu een uitdaging bieden door de coronacrisis, meer informatie? Neem dan contact op via info@coppa.nl of 0 85 04 100 50