De vier factoren die invloed hebben op de volwassenheid van het inkoopproces

Toegevoegd op | Door Coppa

Gemeenten hebben grote ambities omtrent de professionalisering van hun inkoopproces, dit blijkt uit onderzoek dat Marlou Snijders, junior business consultant, gedaan heeft in opdracht van de Universiteit Twente & COPPA. In dit onderzoek is zowel gekeken naar de huidige situatie bij de Nederlandse gemeenten als de gewenste situatie over 3 jaar en daarna. In dit onderzoek zijn vier factoren geïdentificeerd die invloed hebben op de volwassenheid van het inkoopproces bij Nederlandse gemeenten. Dit zijn:

•    Beschikbaar budget & tijd;
•    Aanwezige kennis;
•    Organisatiegrootte;
•    Organisatiecultuur.

Beschikbaar budget & tijd

Een factor die invloed heeft op de volwassenheid van het inkoopproces bij Nederlandse gemeenten is budget & tijd. Vaak zijn de ambities hoog, maar 52% van de deelnemende gemeenten geeft aan onvoldoende tijd en budget beschikbaar te hebben om het inkoopproces te professionelen. 

Aanwezige kennis

Een andere factor die invloed heeft op de volwassenheid van het inkoopproces is de aanwezige kennis. Een goede weg naar een het professionaliseren van het inkoopproces is gedegen contractmanagement en het inrichten van een Purchase-to-Pay proces (P2P)(meer informatie over contractmanagement en Purchase-to-Pay processen vindt u hier). 56% van de deelnemende gemeenten geeft aan niet over voldoende kennis te beschikken om het P2P proces en contractmanagement te professionaliseren. 

Organisatiegrootte

Uit het onderzoek blijkt dat grote en kleine gemeenten over het algemeen een hogere volwassenheid van hun inkoopproces hebben in vergelijking tot de middelgrote gemeenten. Organisatiegrootte is een factor die invloed heeft op de volwassenheid van het inkoopproces.

Organisatiecultuur

De laatste factor die invloed heeft op de volwassenheid van het inkoopproces bij Nederlandse gemeenten is de organisatiecultuur. In het onderzoek is onderscheid gemaakt in vier soorten dominante organisatieculturen (deze leest u terug in ons whitepaper). Wat gebleken is, is dat er een samenhang is tussen de dominante organisatiecultuur en de volwassenheid van het inkoopproces. Bij 66% van de deelnemende gemeenten heeft de organisatiecultuur een negatieve invloed op de volwassenheid van het inkoopproces.

COPPA Doelmatig Inkoop Model

Naast dat dit onderzoek inzicht heeft verschaft in de factoren die invloed hebben op de volwassenheid van het inkoopproces, is ook onderzoek gedaan naar wat de huidige en ambitie volwassenheid is van Nederlandse gemeenten. Dit is gemeten aan de hand van het COPPA Doelmatig Inkoop Model. Het model geeft u inzicht in de sterke en zwakke punten van het inkoopproces. Op basis van deze volwassenheidsmeting kunnen optimalisatietrajecten worden gedefinieerd. Waarmee u, uw inkoopproces naar een nieuw niveau kan tillen. 

Wilt u meer informatie over dit onderzoek en het COPPA Doelmatig Inkoop Model, download de whitepaper via https://coppa.nl/nieuws/whitepaper-inkoopvolwassenheid