De EED Energie-audit versus Milieuthermometer Zorg

Toegevoegd op | Door Coppa

31 december 2020 moeten alle organisaties met meer dan 250 FTE of 50 miljoen euro omzet een Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED)-energie auditverslag indienen. Deze audit is voor veel zorginstellingen een vervelend en verstorend proces, zeker als dit last-minute moet gebeuren. Organisaties die hier niet structureel mee bezig zijn, moeten opeens rennen voor een rapport dat na 31 december weer in de kast komt te liggen. Dat terwijl er vaak inzichten en initiatieven uit voortkomen die niet alleen voor het milieu, maar ook in de portemonnee een verschil kunnen maken. Een veelgebruikte oplossing in de zorg voor de EED-energie audit is de Milieuthermometer Zorg (MTZ). De MTZ is een certificering die 1) de organisatie helpt verduurzamen, 2) besparingen helpt realiseren, en 3) vrijstelt van de EED Energie-audit. In dit blog gaan we dieper in op wat de EED Energie-audit is, hoe MTZ daar een vrijstelling voor kan geven en wat de meerwaarde van een MTZ-certificering is.

Wat is de EED Energie-audit?

Vanuit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) is de verplichte EED energie-audit ontstaan. Het EED heeft als doel instellingen bewust maken van hun energieverbruik en ervoor zorgen dat instellingen inzicht krijgen in de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.  Het doel van de EED is hiermee het verlagen van energieverbruik en broeikasgassen en het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie. Hoewel de doelstellingen mooi zijn kent de EED energie-audit ook een aantal nadelen. Door de lange cyclus, elke 4 jaar een energie-audit, leidt de EED energie-audit niet tot een structureel verbeterprogramma. Hierdoor lopen instellingen achter de feiten aan en moeten instellingen de gegevens vaak op het laatste moment inzichtelijk maken. Veel instellingen kiezen ervoor om met behulp van een energieadviseur aan alle administratieve eisen te voldoen. Het gevolg: hoge kosten, geen interne borging van kennis en beperkte toepassing van de energiebesparende maatregelen. Zo bedragen de gemiddelde kosten voor de EED energie-audit in de gezondheidszorg bijna €15.000 per instelling en is er ongeveer 190 uur inzet van het eigen personeel nodig.  

De Milieuthermometer Zorg als vrijstelling

Door de grote verscheidenheid aan EED plichtige instellingen blijkt het lastig om het energie-audit rapport in één mal te gieten. De EED plichtige zorginstellingen hebben dan ook gemerkt dat het door de overheid ontwikkelde format niet passend is voor de zorg. Milieu Platform Zorg heeft daarom een alternatief ontwikkeld wat beter geschikt is voor zowel ziekenhuizen als overige zorginstellingen: De Milieuthermometer Zorg. De Milieuthermometer is een instrument om maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid met de bedrijfsvoering te integreren. Naast voldoen aan wetgeving biedt het keurmerk inzicht in de mogelijkheden om zowel kosten- als energiebesparing te realiseren. Omdat het keurmerk is opgebouwd in verschillende niveaus: Brons, Zilver en Goud, kunnen zorginstellingen hun duurzaamheid stap voor stap verder ontwikkelen. Bijkomend voordeel is dat het certificaat al vanaf niveau Brons vrijstelling geeft voor de EED energie-audit.

EED versus MTZ

De EED energie-audit en MTZ zijn twee verschillende maatstaven van duurzaamheid. De EED gebeurt één keer per vier jaar en is puur op energieverbruik gespitst, en de MTZ is bedoeld voor continue verduurzaming van de zorginstelling. In feite beloont een MTZ-certificering organisaties die continu bezig zijn met duurzaamheid door o.a. vrijstelling van de audit. Onze ervaring is dat zorgorganisaties waar duurzaamheid geworteld is in bedrijfsvoering, beleid, en inkoop duurzaamheid op den duur geen “last” meer is. Duurzaamheid vertaalt zich dan in financieel voordeel, betrokkenheid van personeel bij de organisatie, en profilering van de zorginstelling naar gemeentes en zorgverzekeraars. Er zijn zelfs voorbeelden dat certificering leidt tot hogere verkooptarieven of positieve gunningsbeslissingen!

MTZ: meer dan alleen energie

De Milieuthermometer Zorg gaat verder dan alleen energieverbruik en de vermindering daarvan. Energie is één van de thema’s die in het certificeringsschema langskomt, maar bijvoorbeeld afvalstromen, watergebruik, en luchtkwaliteit zijn andere onderwerpen die de revue van de MTZ passeren. Als de EED energie-audit voor dit jaar onvermijdelijk is: laat het dan de start zijn van duurzaamheid als organisatie-breed thema! De certificering voor de MTZ raakt het zorgproces, vastgoed, en eigenlijk alle inkoop. Dit is niet zomaar gerealiseerd, dus maak deze audit niet een vervelende momentopname die alleen maar tijd en geld kost, maar gebruik het als energieke opstart voor de duurzame transformatie van de bedrijfsvoering. 

Is uw organisatie momenteel bezig met de certificering voor de MTZ, of klinkt het interessant om na de EED-audit door te pakken op het gebied van duurzaamheid? Vanuit COPPA helpen we met inkoopvraagstukken en samenwerkingen met leveranciers om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren, en coördineren het certificeringsprogramma bij zorginstellingen. Neem contact op met Willem Hoek (willem.hoek@coppa.nl) of Jaco Appel (jaco.appel@coppa.nl) voor meer informatie of via 085 04 100 50.