Contractmanagement in het Sociaal domein

Toegevoegd op | Door Willem Hoek

12 gemeenten in Gelderland hebben hun krachten gebundeld om het Sociaal domein aan te besteden. Niet alleen de inkoop, maar ook het contractmanagement wordt gezamenlijk aangepakt. Per 1 april is het contractmanagementsysteem (CMS) live gegaan waarmee deze gemeenten de dienstverlening gaat evalueren. Coppa heeft de gemeenten ondersteund tijdens de implementatie. Ook na de implementatie denkt Coppa mee over de inrichting van het contractmanagement en het gebruikte systeem. Dit blog weidt uit wat er komt kijken bij contractmanagement voor het Sociaal domein, en waarom een SaaS-oplossing ideaal werkt.

Sociaal domein

De inkoop van het Sociaal domein in de voorgaande aanbestedingsronde kenmerkt zich doordat er percelen worden aangeboden waarbij (contract)voorwaarden al op voorhand via marktconsultaties met aanbieders zijn afgestemd en getoetst. De zorgaanbieder schrijft zich vervolgens in op het relevante perceel en de gewenste producten en maakt zich zo beschikbaar voor het toewijzen van zorg.

Het CMS binnen het Sociaal domein zal vooral gebruikt worden om dossiers te vormen waarin gebruikservaringen, evaluaties, en afspraken met leveranciers worden bijgehouden. Alle consulenten van de deelnemende gemeenten kunnen bijdragen aan het dossier van een zorgaanbieder en haar contracten, om zo gezamenlijk de kwaliteit van de aangeboden zorg in het Sociaal domein te kunnen optimaliseren. Zowel tijdens als na de implementatie helpt Coppa de gemeenten om deze doelstelling te realiseren door de inrichting van het CMS af te stemmen op de wensen van de gemeenten.

VendorLink

De gemeenten hebben gekozen voor VendorLink als CMS. VendorLink is een SaaS-oplossing die voor alle gebruikers via een webpagina bereikbaar is. De contractmanagers nodigen alle consulenten (ruim 500) van de 12 deelnemende gemeenten uit om klachten, notities, en evaluaties via VendorLink te delen. De consulenten kunnen gemakkelijk vanaf iedere computer een zorgaanbieder of contract opzoeken en hun ervaring delen. De contractmanagers nemen de dossiers die op deze manier gevormd worden mee naar de periodieke evaluaties met de zorgaanbieders, of grijpen direct in wanneer nodig.

Omdat de gecontracteerde zorgaanbieders en hun contracten regelmatig wijzigen is het cruciaal dat de contract- en leveranciersinformatie up-to-date wordt gehouden. VendorLink kan via een uitdraai van het aanbestedingssysteem periodiek ingelezen of handmatig bijgehouden worden.

Extra toepassingen

Andere mogelijkheden die VendorLink biedt zijn de leveranciersbeoordeling en de supplier portal, een methode om via een workflow te kunnen communiceren met vele leveranciers tegelijk. Periodiek kan via VendorLink een leveranciersbeoordeling worden verstuurd die automatisch in het dossier van die zorgaanbieder wordt opgeslagen. Met de supplier portal worden gegevens of documenten uitgevraagd bij meerdere leveranciers tegelijk en direct opgeslagen in hun dossier.

Het succes van het contractmanagement valt of staat met de input van de gebruikers. Zodra zij de contractmanagers kunnen vinden voor periodieke evaluaties en alledaagse ervaringen kunnen 12 gemeenten samen werken aan de kwaliteit van de aangeboden zorg in het Sociaal domein. Een SaaS-oplossing kan dit optimaal ondersteunen, op voorwaarde dat het juist geïmplementeerd en ingericht wordt.