Inkopen in de zorg: wat verandert er na de brexit?

Toegevoegd op | Door Coppa

29 maart 2019: de dag dat de brexit officieel wordt. Of dit nu een no-deal brexit of brexit mét goede afspraken met de Europese Unie wordt; de brexit zal voor veel Nederlandse organisaties de nodige gevolgen met zich meebrengen. Ook Nederlandse ziekenhuizen maken zich grote zorgen over de gevolgen van een brexit.

Paul Gelderman, partner bij Coppa heeft zich de afgelopen tijd verdiept in de gevolgen van de brexit op zorginstellingen en ziekenhuizen in Nederland.

Paul: ‘We zien dat in de media de focus vooral ligt op wat er allemaal fout kan gaan bij een no-deal brexit. Maar ook bij een akkoord met de EU, kunnen er problemen optreden voor ziekenhuizen en zorginstellingen. In de zorg is het natuurlijk zo dat het primaire zorgproces altijd door moet gaan, patiënten moeten gewoon goed en tijdig geholpen worden. Die hulp is afhankelijk van de aanwezigheid van de juiste medische hulpmiddelen die tijdig geleverd worden en vaak via certificaten voldoen aan wet- en regelgeving. Na de brexit signaleren we eigenlijk twee grote problemen als het aankomt op de levering van medische hulpmiddelen.’

  1. Leveringsproblemen: ‘Omdat het logistieke proces ingewikkelder wordt na de brexit, lopen medische artikelen mogelijk leveringsproblemen op. Vrachtwagens kunnen letterlijk stil komen te staan. Daardoor kunnen al op korte termijn tekorten in ziekenhuizen ontstaan na de brexit en komt de voortgang van het primaire zorgproces in gevaar,’ aldus Paul.

  2. Medische hulpmiddelen mogen niet meer gebruikt worden: ‘Veel hulpmiddelen worden op dit moment uit het Verenigd Koninkrijk geleverd en  krijgen daar een certificaat mee,’ legt Paul uit. ‘Als de scheiding van de Europese Unie niet goed wordt geregeld, worden deze middelen vanaf 29 maart mogelijk niet meer toegelaten op de Nederlandse markt en ben je als zorginstelling wettelijk in overtreding als je deze hulpmiddelen blijft gebruiken.’

Signalerende taak van ziekenhuizen

Ondanks dat certificatie iets is wat volgens Paul afgehandeld moet worden op overheidsniveau en opgepakt door fabrikanten, vindt hij wel dat zorginstanties een signalerende taak hebben. ‘Als ziekenhuis of zorginstelling krijg je uiteindelijk immers last van leveringsproblemen, of dat nu door de ongeldigheid van certificaten of logistieke problemen komt,’ zegt Paul. ‘Je kunt afwachten totdat er wat fout gaat, of proactief handelen.’

Paul onderscheidt daarin vier verschillende fasen:

  1. Inventariseren: Inventariseer welke medische hulpmiddelen op dit moment direct vanuit het Verenigd Koninkrijk worden geleverd. ‘Doe dat enkel voor de meest kritische medische hulpmiddelen om de inventarisatie behapbaar te maken,’ aldus Paul. ‘Spit contracten door, bekijk facturen en raadpleeg leveranciers om te ontdekken wie je Britse leveranciers zijn of wie er vanuit het Verenigd Koninkrijk aanleveren. Vergeet daarbij ook niet om te inventariseren of er deelproducten of grondstoffen zijn die door leveranciers gebruikt worden en wellicht uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd worden.’ Op basis van de inventarisatie ga je risico’s proberen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken door goed risicomanagement.

  2. Voorkomen: De risico’s na de brexit zijn volgens Paul voor een groot gedeelte te beperken door nu al voorbereidingen te treffen. ‘Dat kan door alternatieve hulpmiddelen in kaart te brengen, andere leveranciers te selecteren, alternatieve leveringsroutes via bijvoorbeeld Duitsland te regelen, standaard voorraden op te hogen of in ieder geval eerder te bestellen zodat je na 29 maart niet direct met een tekort te maken krijgt,’ vertelt Paul.

  3. Oplossen: Nu duidelijk is welke leveranciers uit het Verenigd Koninkrijk leveren of met Britse certificaten werken, is het ook belangrijk om met deze leveranciers afspraken te maken. ‘Bespreek welke maatregelen de leverancier zelf treft omtrent de brexit. Biedt de leverancier zelf alternatieven aan of moet jij als ziekenhuis/zorginstelling zelf op zoek gaan naar alternatieven als er vertragingen of tekorten optreden? Maak vooraf een goed actieplan voor wie wat doet indien er toch calamiteiten in leveringen optreden. Neem daarin op wat er moet gebeuren om op korte termijn via alternatieve leveranciers of andere aanleverroutes zaken onder controle te krijgen.’

  4. Borgen: Dicht de afspraken die je met leveranciers maakt omtrent risicomanagement ook juridisch af. ‘Wat als het risico wel optreedt en de beschikbaarheid of levertijd van hulpmiddelen in gevaar komt?’ vraagt Paul zich af. ‘Dan moet je een noodplan hebben en de leverancier aansprakelijk kunnen stellen.’

Tijd voor actie!

Dit hele traject is volgens Paul niet iets dat enkel de inkoopafdeling, medische afdelingen of de logistieke afdeling moeten dragen. ‘Het is een probleem dat je gezamenlijk op moet lossen. Betrek ook de medici en verpleegkundigen erbij, zowel bij de inventarisatie als bij het voorkomen en de acties die ondernomen worden wanneer er risico’s optreden.’

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen die hun inkoop hebben uitbesteed aan Coppa, denkt Coppa al mee over de voorbereidingen die getroffen moeten worden voor de brexit. ‘Coppa wil bij haar opdrachtgevers proactief optreden,’ aldus Paul. ‘Maar ook ziekenhuizen en zorginstellingen die nog geen inkoopondersteuning vanuit Coppa krijgen, helpen we graag.’

Neem contact op met Paul Gelderman (paul.gelderman@coppa.nl) voor meer informatie omtrent onze dienstverlening betreffende de brexit.

Neem contact op