(On)bedoelde effecten van resultaatfinanciering in de Wmo

Toegevoegd op | Door Coppa

Resultaatfinanciering leidt tot afkalving van het zorgaanbod en wachtlijsten voor complexe zorgvragers. Zijn gemeentes zich hier wel van bewust?

Het idee achter deze vorm van financiering is dat de zorgaanbieder de vrijheid krijgt naar eigen inzicht de zorglevering aan te passen aan de zorgvraag binnen een resultaatgebied. 

Grote zorgvragen compenseren met kleine

Het resultaat telt, niet het aantal ingezette uren. De aanbieder wordt gestimuleerd om afbouw van zorg te realiseren. Het bedrag dat de zorgaanbieder ontvangt, is per client in het resultaatgebied hetzelfde, vaak gebonden aan een bepaalde bandbreedte in uren. Een grote/complexe zorgvraag kan gecompenseerd worden met een kleine zorgvraag. Anders gesteld, tegenover een cliënt die qua zorguren aan de bovenkant van de bandbreedte zit, kunnen en dienen cliënten te staan die aan de onderkant zitten. Anders is het bedrijfseconomisch niet haalbaar om de ondersteuning te leveren.

Hoe pakt dit in het werkveld uit?

  • Afkalving van zorgaanbod 

Bij grote zorgaanbieders lukt het in het algemeen wel om grote zorgvragen te compenseren met kleine. Het volume biedt de mogelijkheid en flexibiliteit om verschillende zorgvragen aan te nemen, zodat gemiddeld genomen het aantal uren in het midden van de bandbreedte van het resultaatgebied uitkomt.

Voor kleine zorgaanbieders is dit veel moeilijker. Door het kleine(re) aantal cliënten valt de mogelijkheid (groten)deels weg om een grote zorgvraag te compenseren met één of meerdere kleine. Daarnaast, als een zorgaanbieder zich richt op een specifieke doelgroep, kan het betekenen dat de cliënten meer verspreid over de regio wonen. Dit brengt veel reistijd en -kosten met zich mee. Een kleinere zorgaanbieder kan besluiten om niet deel te nemen aan de aanbesteding, omdat hij a) niet over de benodigde kennis en manuren beschikt om de aanbesteding te doorlopen, b) geen brood ziet in de aangeboden financiering. De diversiteit in gecontracteerd zorgaanbod gaat achteruit. 

  • Wachtlijsten voor de complexe zorgvrager 

Voor zowel de grote als kleine gecontracteerde zorgaanbieders betekent deze vorm van financiering in ieder geval dat gestuurd moet worden op aanname van cliënten, om te zorgen dat niet aan het eind van het jaar blijkt dat alle cliënten aan de bovenkant van de bandbreedte uit zijn gekomen.
Dus: de zorgaanbieder gaat monitoren welke cliënten zich aanmelden. Met de kans dat complexe zorgvragers op een wachtlijst komen te staan, of zelfs helemaal niet in zorg worden genomen. 

Krapte arbeidsmarkt zorg

Voeg bij bovenstaande de krapte op de zorgarbeidsmarkt: als een aanbieder door krapte in zorgverleners moet kiezen uit 1 complexe zorgvraag (lees aan de bovenkant van de bandbreedte) of 2, misschien wel 3 gematigde zorgvragen (waarbij de financiering bedrijfseconomisch beter uitkomt), lijkt de keuze snel gemaakt.

Anticipeer op (onbedoelde) effecten

Het verdient aanbeveling om al tijdens het inkoopproces te anticiperen op (onbedoelde) effecten van de inkoop. Anticipatie, om niet voor verrassingen komen te staan!

Met inbreng vanuit haar ruime ervaring met contracteren in de zorg, denkt Geesje de Groot graag met je mee, zowel binnen jouw inkooptrajecten als binnen uw contractmanagement. Je kunt haar bereiken via geesje.de.groot@coppa.nl of 06 82 52 90 63.