Weten de gemeenten hun CO2-uitstoot bij hun nulmeting?

Hebben gemeente hetzelfde CO2-reductie doel voor 2030 als de nationale doelstelling?

No Data Found

De nationale doelstelling voor 2030 is om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken is het nodig om te weten wat de uitstoot in 1990 was. Vaak valt voor gemeenten niet goed te achterhalen wat hun uitstoot in 1990 was. Om deze reden worden ook andere nulmetingen gebruikt. Zo blijkt de uitstoot in 2010 vergelijkbaar te zijn met die in 1990.

N.B. sommige gemeenten streven slechts naar klimaatneutraliteit. Voor deze gemeenten is de nulmeting niet relevant.

Hebben gemeenten hetzelfde CO2-reductie doel voor 2050 als in het klimaatakkoord is afgesproken?

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Deze grafiek laat zien in hoeverre de onderzochte gemeenten zich hier expliciet aan geconformeerd hebben.

N.B. Oorspronkelijk was vastgelegd dat Nederland in 2050 een netto-reductie van 95% zou behalen. Rutte IV heeft deze ambitie naar het huidige doel bijgesteld. Veel gemeenten hebben zich expliciet gecommitteerd aan het oude doel, maar niet aan het nieuwe doel. Deze vallen in de categorie ‘minder ambitieus doel’. Het is onduidelijk of deze gemeenten er bewust voor gekozen hebben om zich tot het oude doel te beperken, of dat de gebruikte documenten op dit vlak gedateerd zijn.

Hebben gemeente hetzelfde CO2-reductie doel voor 2050 als de nationale doelstelling?

Meer informatie

managing partner
Inkoopadvies
Europees aanbesteden
Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.