Hebben gemeenten de bronnen van hun CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt?

Hebben gemeente hetzelfde CO2-reductie doel voor 2030 als de nationale doelstelling?

No Data Found

Een aantal gemeenten houdt niet alleen bij hoeveel CO2 er binnen de gemeentelijke grenzen uitgestoten wordt, maar doet ook onderzoek naar de bronnen van deze uitstoot. Hierbij verdelen ze de totale emissies onder andere in categorieën als ‘mobiliteit’, ‘industrie’ en ‘gemeentelijke organisatie’. Dit stelt hen in staat om gericht beleid te voeren op het reduceren van emissies.

Om de vraag te beantwoorden is onderzocht of gemeenten de uitstoot sinds 2017 minimaal één keer uitgesplitst hebben naar minimaal één bron.

Hebben gemeenten hetzelfde CO2-reductie doel voor 2050 als in het klimaatakkoord is afgesproken?

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Deze grafiek laat zien in hoeverre de onderzochte gemeenten zich hier expliciet aan geconformeerd hebben.

N.B. Oorspronkelijk was vastgelegd dat Nederland in 2050 een netto-reductie van 95% zou behalen. Rutte IV heeft deze ambitie naar het huidige doel bijgesteld. Veel gemeenten hebben zich expliciet gecommitteerd aan het oude doel, maar niet aan het nieuwe doel. Deze vallen in de categorie ‘minder ambitieus doel’. Het is onduidelijk of deze gemeenten er bewust voor gekozen hebben om zich tot het oude doel te beperken, of dat de gebruikte documenten op dit vlak gedateerd zijn.

Hebben gemeente hetzelfde CO2-reductie doel voor 2050 als de nationale doelstelling?

Meer informatie

managing partner
Inkoopadvies
Europees aanbesteden
Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.