Houden gemeenten hun totale CO2-uitstoot bij?

Hebben gemeente hetzelfde CO2-reductie doel voor 2030 als de nationale doelstelling?

No Data Found

Goed beleid valt of staat met kennis. Om de voortgang bij het behalen van klimaatdoelstellingen te kunnen volgen, is het essentieel dat gemeenten een duidelijk beeld hebben van hun huidige CO2-uitstoot. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om de voortgang en de effectiviteit van beleid vast te stellen.

Het betreft hier de uitstoot die plaatsvindt binnen de grenzen van de gemeente, en niet enkel van de gemeentelijke organisatie. Om de vraag te beantwoorden is onderzocht of gemeenten de uitstoot minimaal één keer sinds 2017 hebben gemeten.

Hebben gemeenten hetzelfde CO2-reductie doel voor 2050 als in het klimaatakkoord is afgesproken?

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Deze grafiek laat zien in hoeverre de onderzochte gemeenten zich hier expliciet aan geconformeerd hebben.

N.B. Oorspronkelijk was vastgelegd dat Nederland in 2050 een netto-reductie van 95% zou behalen. Rutte IV heeft deze ambitie naar het huidige doel bijgesteld. Veel gemeenten hebben zich expliciet gecommitteerd aan het oude doel, maar niet aan het nieuwe doel. Deze vallen in de categorie ‘minder ambitieus doel’. Het is onduidelijk of deze gemeenten er bewust voor gekozen hebben om zich tot het oude doel te beperken, of dat de gebruikte documenten op dit vlak gedateerd zijn.

Hebben gemeente hetzelfde CO2-reductie doel voor 2050 als de nationale doelstelling?

Meer informatie

managing partner
Inkoopadvies
Europees aanbesteden
Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren.