Expertiseteam duurzaamheid

Duurzaamheid, circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Duurzaamheid, circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) zijn (gelukkig) allang geen modetermen meer. Het zijn thema’s die van groot maatschappelijk belang zijn en in steeds meer inkoopbeleidsstukken opgenomen zijn. Meer dan ooit kan inkoop een bijdrage leveren in het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen, circulariteit en MVI. Om opdrachtgevers te kunnen adviseren, de kennis binnen COPPA op peil te houden en de toekomst groen te kleuren heeft COPPA een Expertiseteam Duurzaamheid. 

Het Expertiseteam Duurzaamheid is zowel een intern als extern adviesorgaan op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken, circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Zowel de consultants binnen COPPA als externe opdrachtgevers kunnen de expertise van het team inzetten bij alle inkoopvraagstukken met betrekking op duurzaamheid, circulariteit en MVI. Dit kan zowel op oproep- als projectbasis. 

Het doel van het Expertiseteam Duurzaamheid is: “Door middel van inkoop een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame en circulaire toekomst.”

Hoe gaat het Expertiseteam Duurzaamheid te werk?

De consultants van het Expertiseteam komen uit alle windrichtingen binnen inkoop, van zorg tot overheid, van facilitair tot IT en het sociaal domein. Dit multidisciplinaire team komt regelmatig samen om te sparren over praktische vraagstukken en cases, maar ook om de nieuwste ontwikkelingen te delen en hierover te discussiëren. Hierdoor blijft het kennisniveau van het Expertiseteam op peil. Naast deze interne bijeenkomsten neemt het Expertiseteam ook regelmatig deel aan externe evenementen om kennis te vergroten en aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen.  

Het delen van kennis is voor het Expertiseteam net zo belangrijk als het vergaren ervan. Om deze reden verzorgt het Expertiseteam workshops en presentaties voor de collega’s binnen COPPA. Ook schrijft het Expertiseteam blogs en organiseert het evenementen voor opdrachtgevers en externen. 

Wat kan het Expertiseteam Duurzaamheid voor u betekenen?

Duurzaamheid, circulariteit en verbeteringen op het gebied van Maatschappelijke Verantwoord Inkopen bereik je niet alleen. Hiervoor moet je grootschalige aanpassingen doorvoeren om de meeste impact te hebben. Daarom deelt het Expertiseteam Duurzaamheid graag zijn kennis en ervaring met iedereen. Wij kunnen ondersteunen in onder andere: 
-    De Milieuthermometer Zorg;
-    Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI);
-    Methodes als Best Value Procurement;
-    Duurzame innovatie.

De toekomst is groen. De weg ernaartoe kan mede gelegd worden door inkoop. Daar dragen wij graag aan bij! Het Expertiseteam Duurzaamheid helpt u dan ook graag met het bereiken van uw doelen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met COPPA via info@coppa.nl of 085 04 100 50.