Europees Aanbesteden

Provincies, gemeenten, zorginstellingen, ziekenhuizen en veel andere instanties die het voorzien in behoeften van algemeen belang als hoofddoel hebben, zijn verplicht tot aanbesteden. Dat betekent dat deze instanties verplicht zijn om een procedure te volgen waarbij potentiële leveranciers zich kunnen inschrijven. Bij bepaalde opdrachten is een instantie zelfs verplicht tot Europees aanbesteden. COPPA CBP heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van en adviseren over Europese aanbestedingsprocedures in de branches zorg en overheid. 

Wanneer ben ik verplicht tot Europees aanbesteden?

Wanneer de geschatte waarde van de opdracht hoger is dan de Europese drempelwaarden die zijn vastgesteld, ben je verplicht tot Europees aanbesteden.

Deze drempelwaarden worden voor een periode van twee jaar vastgesteld en verschillen per soort opdracht en sector. In de periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019 bedragen de drempelbedragen:

Centrale overheden:

 • Werken: €5.350.00,-
 • Leveringen & diensten: €139.000,-
 • Prijsvragen: €139.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale & andere specifieke diensten: €750.000,-

Decentrale overheden:

 • Werken: €5.350.00,-
 • Leveringen & diensten: €214.000,-
 • Prijsvragen: €214.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale & andere specifieke diensten: €750.000,-

Speciale sectorbedrijven:

 • Werken: €5.350.00,-
 • Leveringen & diensten: €428.000,-
 • Opdrachten voor sociale & andere specifieke diensten: €1.000.000,-

Defensie:

 • Werken: €5.350.00,-
 • Leveringen & diensten: €428.000,-

Europees aanbesteden in de zorg & overheid

Als specialist in Europees aanbesteden kan COPPA CBP de gehele aanbestedingsprocedure begeleiden: van strategiebepaling tot aan contractmanagement. Wij nemen de gehele procedurele en juridische zorg uit handen. Onze inkoopconsultants en aanbestedingsjuristen doen dit met kennis van wet- en regelgeving en passie voor het inkoopvak. 

Voorbeelden van Europese aanbestedingen

Met meer dan 20 jaar ervaring en de meest uiteenlopende opdrachten voor vele aanbestedende diensten zorgen wij ervoor dat geen enkele productgroep COPPA CBP onbekend is. We begeleiden jaarlijks honderden aanbestedingen op verschillende terreinen, zoals:

 • Grond-, weg- en waterbouw
 • Automatisering / ICT
 • Utiliteitsbouw
 • Architectenselecties
 • Facilitaire dienstverlening en producten
 • Sociaal domein
 • Energie

Onze consultants zijn getraind om samen met de materiedeskundigen van de opdrachtgever tot het gewenste resultaat te komen.

Rechtmatig en doelmatig aanbesteden

Aanbestedingstrajecten worden gekenmerkt door specifieke regels en jurisprudentie. Hierdoor wordt Europees aanbesteden vaak gezien als complexe materie. COPPA CBP beschikt over ervaren academisch geschoolde juristen, met uitgebreide kennis op het gebied van aanbestedings-, contract- en privaatrecht. Ons team van aanbestedingsjuristen is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie. Deze kennis wordt actief overgebracht op alle consultants in ons unieke Kenniscentrum, waardoor jouw aanbestedingen zowel doelmatig als rechtmatig verlopen.

Kenniscentrum Overheid

Uniek bij COPPA CBP: ons Kenniscentrum Overheid. Inkoopconsultants die namens COPPA CBP betrokken zijn bij aanbestedingsprojecten bij onze opdrachtgevers, kunnen het Kenniscentrum raadplegen voor advies en documenten die van pas komen bij het begeleiden van een aanbesteding.

Meer over ons Kenniscentrum

Advies of begeleiding nodig bij Europees aanbesteden?

COPPA CBP heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren van organisaties in de zorg, overheid & gemeenten over (Europees) aanbesteden. Bekijk onze diensten en neem vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie