Europees Aanbesteden

Hoe kun je effectief, doelmatig en rechtmatig Europees aanbesteden? Hoe verhouden de wetten zich tot wat er in de praktijk gebeurt? COPPA CBP kan jouw organisatie op een professionele wijze begeleiden en adviseren om jouw aanbestedingen tot een succes te maken. 

Als specialist in Europees aanbesteden kan COPPA CBP de gehele aanbestedingsprocedure begeleiden: van strategiebepaling tot aan contract management. Wij nemen de gehele procedurele en juridische zorg uit handen. Onze inkoopconsultants en aanbestedingsjuristen doen dit met kennis van wet- en regelgeving en passie voor het inkoopvak. 

Europese aanbestedingen

Met meer dan 20 jaar ervaring en de meest uiteenlopende opdrachten voor vele aanbestedende diensten zorgen wij ervoor dat geen enkele productgroep COPPA CBP onbekend is. We begeleiden jaarlijks honderden aanbestedingen op verschillende terreinen, zoals:

  • Grond-, weg- en waterbouw
  • Automatisering / ICT
  • Utiliteitsbouw
  • Architectenselecties
  • Facilitaire dienstverlening en producten
  • Sociaal domein
  • Energie

Onze consultants zijn getraind om samen met de materiedeskundigen van de opdrachtgever tot het gewenste resultaat te komen.

Rechtmatig aanbesteden

Aanbestedingstrajecten worden gekenmerkt door specifieke regels en jurisprudentie. Hierdoor wordt Europees aanbesteden vaak gezien als complexe materie. COPPA CBP beschikt over ervaren academisch geschoolde juristen, met uitgebreide kennis op het gebied van aanbestedings-, contract- en privaatrecht. Ons team van aanbestedingsjuristen is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie. Deze kennis wordt actief overgebracht op alle consultants in ons unieke Kenniscentrum, waardoor jouw aanbestedingen verlopen volgens de meest actuele regelgeving en jurisprudentie.

Meer over ons Kenniscentrum